EN

submissive {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "submissive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe aim of centralised power is to make people adopt a more sympathetic attitude towards it - to make them submissive.
Celem scentralizowanej władzy jest skłonienie ludzi do przyjęcia wobec nich życzliwej postawy - aby stali się ulegli.
EnglishDespite this, I consider the clause to be backward and needlessly submissive to the populist pressure of the French and Italian premiers.
Pomimo to uznaję, że tekst tej klauzuli ma przestarzały charakter i sygnalizuje niepotrzebną uległość wobec populistycznych nacisków przywódców Francji i Włoch.
EnglishHere you see submissive gestures from two members of very closely related species.
Widać oznaki hierarchicznej zależności przedstawicieli pokrewnych gatunków, ale autorytet u ludzi nie jest tak ściśle związany z władzą i brutalnością, jak u innych ssaków naczelnych.

Synonimy (angielski) dla "submissive":

submissive
submission