EN

sublime {przymiotnik}

volume_up
sublime (też: elevated, turgid)
sublime (też: elevated, refined)
sublime

Przykłady użycia - "sublime" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe sublime dignity of man is now the principle that brings together national and international law.
Zasadą, która łączy dziś prawo krajowe i międzynarodowe jest godność człowieka.
EnglishWe have from the sublime to the ridiculous, but they worked.
Pomysły od wysublimowanych do dziwacznych - wszystkie działały.
EnglishBeautiful and meaningful projects full of cultural treasures will offer sublime experiences to all those who visit these towns.
Piękne i znaczące projekty, pełne bogactw kulturowych będą oferować wspaniałe doświadczenia wszystkim tym, którzy odwiedzają te miasta.
EnglishPolitics cannot ignore this, because politics carries with it all the dimensions of the human being in terms of what is also ideal and sublime.
Polityka nie może tego pomijać, ponieważ polityka utożsamia w sobie wszystkie wymiary istoty ludzkiej, również te związane ze sferą ideałów i spraw wzniosłych.
EnglishNow, I'm going to move now from this kind of -- the sublime in the traditional sense of the word, that is to say, awe-inspiring, terrifying -- to the somewhat more mundane.
Teraz zamierzam przejść od spraw wysublimowanych - w tradycyjnym sensie tego znaczenia - nad-inspirujących, wręcz przerażających -- do spraw bardziej przyziemnych.

Synonimy (angielski) dla "sublime":

sublime