"to subjugate" po polsku

EN

"to subjugate" - polskie tłumaczenie

EN

to subjugate {czasownik}

volume_up
A bureaucratic dictatorship that wants to subjugate the Greeks and that also wants to call the shots in the Netherlands.
Biurokratyczna dyktatura, która chce podporządkować sobie Greków i dyktować rządy w Holandii.
The military leaders consider their dictatorship necessary to be able to keep the country together permanently and to subjugate the rebellious people.
Dowódcy wojskowi uważają, że ich dyktatura jest konieczna dla trwałego utrzymania kraju w całości i podporządkowania sobie zbuntowanego narodu.
Negotiations on the new framework agreement cannot leave aside the issue of human rights, subjugating everything to commercial interests.
Problem praw człowieka nie może zostać pominięty w negocjacjach dotyczących nowej umowy ramowej - nie możemy podporządkować wszystkiego interesom handlowym.
to subjugate (też: to subdue)

Przykłady użycia - "to subjugate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEurope as a collective must not subjugate itself to the Member States.
Europa jako zbiorowość nie może podporządkowywać się państwom członkowskim.
EnglishA bureaucratic dictatorship that wants to subjugate the Greeks and that also wants to call the shots in the Netherlands.
Biurokratyczna dyktatura, która chce podporządkować sobie Greków i dyktować rządy w Holandii.
EnglishHistory shows that in East Turkestan, Tibet and Taiwan, under Communist rule it has sought to rule and to subjugate.
Historia pokazuje, że we Wschodnim Turkiestanie, Tybecie i na Tajwanie pod rządami komunistów Chiny starają się rządzić i podporządkowywać.
EnglishTheir sacrifice reminds us never to accept that any state should subjugate individuals, whatever the cause or purpose for what takes place.
Ta ofiara przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy godzić się na uciemiężenie jednostek przez jakiekolwiek państwo, niezależnie od jego przyczyn i celów.
EnglishThis demonstrates the unpleasant blackmail being applied to the Balkan states, as well as Greece, to subjugate them to imperialist interests.
To pokazuje nieprzyjemny szantaż, jakiemu poddane są państwa bałkańskie, podobnie jak Grecja, służący podporządkowaniu ich interesom imperialistycznym.
EnglishThe military leaders consider their dictatorship necessary to be able to keep the country together permanently and to subjugate the rebellious people.
Dowódcy wojskowi uważają, że ich dyktatura jest konieczna dla trwałego utrzymania kraju w całości i podporządkowania sobie zbuntowanego narodu.
EnglishThey are strengthening the US/NATO plan for the 'broader Middle East' with which the EU has agreed and the aim of which is for the imperialists to subjugate the entire region.
Popierają plan USA/NATO dotyczący "szerszego Bliskiego Wschodu”, z którym zgadza się UE, a którego celem jest podporządkowanie sobie całego tego regionu przez imperialistów.

Synonimy (angielski) dla "subjugation":

subjugation