"subhuman" po polsku

EN

"subhuman" - polskie tłumaczenie

volume_up
subhumans {l.mn.}
EN

subhuman {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
Despite this, European governments have chosen to whistle in the wind and ignore the 20 000 people amassing in Lampedusa in sub-human conditions.
Tymczasem rządy państw europejskich siedzą z założonymi rękoma i ignorują 20 tysięcy osób stłoczonych na Lampeduzie w nieludzkich warunkach.
2. Zoologia
subhuman

Przykłady użycia - "subhuman" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPeople outside that circle are treated as sub-human, and can be exploited with impunity.
Ludzie spoza tego kręgu są traktowani jak podludzie i mogą być bezkarnie wykorzystywani.
English2,500 years ago, members of one Greek city-state considered members of another Greek city-state subhuman and treated them that way.
2 500 lat temu, mieszkańcy jednego miasta w Grecji uważali mieszkańców innego greckiego miasta za podludzi i tak ich traktowali.
EnglishIn the Turkish mind a giaour is considered to be subhuman, which makes it the most offensive racist insult in the Turkish language.
Dla przeciętnego Turka giaur oznacza podczłowieka, jest to więc najbardziej obraźliwe, rasistowskie określenie w języku tureckim.
EnglishDespite this, European governments have chosen to whistle in the wind and ignore the 20 000 people amassing in Lampedusa in sub-human conditions.
Tymczasem rządy państw europejskich siedzą z założonymi rękoma i ignorują 20 tysięcy osób stłoczonych na Lampeduzie w nieludzkich warunkach.
EnglishIn the past, enslavement, persecution and genocide have been the lot of those who, because of language, race, religion or some other reason, have been seen as sub-human.
W przeszłości losem tych, którzy, z powodu języka, rasy, religii czy z jakiś innych powodów, byli postrzegani jako podludzie było zniewolenie, prześladowania i ludobójstwo.