"subcutaneous layer" po polsku

EN

"subcutaneous layer" - polskie tłumaczenie

EN subcutaneous layer
volume_up
{rzeczownik}

1. Anatomia

subcutaneous layer

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "subcutaneous layer"

subcutaneous przymiotnik
layer rzeczownik
to layer czasownik

Przykłady użycia - "subcutaneous layer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNovoRapid is therefore more rapidly absorbed from the subcutaneous layer compared to soluble human insulin.
Dlatego NovoRapid jest szybciej wchłaniany z tkanki podskórnej niż rozpuszczalna insulina ludzka.
EnglishIL-2 is injected twice daily as a subcutaneous injection (in the layer of tissue just under the skin) 1 to 3 minutes before the injection of Ceplene.
Interleukina 2 (IL- 2) IL- 2 podaje się w zastrzykach podskórnych (w tkankę leżącą tuż pod skórą) dwa razy na dobę 1 do 3 min. przed podaniem Ceplene.
EnglishCeplene The usual dose of Ceplene is 0.5 ml of solution twice a day given as a slow subcutaneous injection (in the layer of tissue just under the skin).
Ceplene Zazwyczaj dawka Ceplene wynosi 0, 5 ml roztworu podawane powoli dwa razy na dobę w zastrzykach podskórnych (w warstwę tkanki leżącą tuż pod skórą).
EnglishYou will have to inject Ceplene and IL-2 twice a day by subcutaneous injection (in the layer of tissue just under the skin), according to the directions provided by your doctor.
Ceplene i IL- 2 należy podawać dwa razy na dobę w zastrzykach podskórnych (w warstwę tkanki leżącą tuż pod skórą), zgodnie ze wskazówkami lekarza.