"subcontractor" po polsku

EN

"subcontractor" - polskie tłumaczenie

EN

subcontractor {rzeczownik}

volume_up
subcontractor
The entity in question could be a railway undertaking, a sub-contractor or the owner of the rolling stock.
Taką jednostką może być przedsiębiorstwo kolejowe, podwykonawca, bądź posiadacz pojazdu.
That is why the issue of subcontractor liability was extremely important to many of us in this House.
Dlatego kwestia odpowiedzialności podwykonawców była niezwykle ważna dla wielu z nas w tej Izbie.

Przykłady użycia - "subcontractor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe entity in question could be a railway undertaking, a sub-contractor or the owner of the rolling stock.
Taką jednostką może być przedsiębiorstwo kolejowe, podwykonawca, bądź posiadacz pojazdu.
EnglishThat is why the issue of subcontractor liability was extremely important to many of us in this House.
Dlatego kwestia odpowiedzialności podwykonawców była niezwykle ważna dla wielu z nas w tej Izbie.
EnglishIn this directive, however, liability is limited to the first subcontractor level, which is something that we do not consider acceptable.
W przedmiotowej dyrektywie odpowiedzialność jest jednak ograniczona do pierwszego szczebla podwykonawców, co uznajemy za niedopuszczalne.
EnglishI am very concerned about this provision, because an employer has no way of checking if the subcontractor is employing such persons or not.
Otóż ten zapis bardzo mnie niepokoi, dlatego, że przedsiębiorca nie ma żadnych możliwości, żeby sprawdzić, czy podwykonawca takie osoby zatrudnia, czy też nie.
EnglishThere may still be a plant that is rented out to one brand or another as a subcontractor, but of course, that is a particularly uncertain future.
Oczywiście może się tak zdarzyć, że zakład będzie wynajmowany jednej czy drugiej marce jako podwykonawca, ale oczywiście to wszystko jest bardzo niepewne.
EnglishThe Court then found in favour of a Polish subcontractor of a German company, which was paying its workers less than half the prescribed minimum wage.
Trybunał orzekł później na korzyść polskiego podwykonawcy niemieckiej firmy, która płaciła swoim pracownikom mniej niż połowę określonej stawki minimalnej.
EnglishThe Polish contractor was prosecuted; they responded by taking the case to court, and the ECJ recently voted in favour of the Polish subcontractor.
Wniesiono oskarżenie przeciwko polskiemu przedsiębiorcy; pracownicy w odpowiedzi wnieśli sprawę do sądu, a ostatnio ETS zagłosował na korzyść polskiego przedsiębiorcy.
EnglishFinally, the liability of companies involved in the subcontracting chain, if it can be proven that they knew about the employment of illegal immigrants by the subcontractor.
Wreszcie, odpowiedzialność firm w łańcuchu podwykonawstwa, jeżeli można udowodnić, iż wiedziały one o zatrudnianiu nielegalnych imigrantów przez podwykonawcę.