EN

subcontract {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "subcontract" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe cannot subcontract a matter such as the Lisbon Treaty to the European Council alone.
Nie możemy poddać kwestii tak ważnej, jak traktat lizboński do rozpatrzenia samej Radzie Europejskiej.
EnglishWe must not, however, subcontract all public services to NGOs.
Nie możemy jednak zlecać organizacjom pozarządowym realizacji wszystkich usług publicznych.

Synonimy (angielski) dla "subcontract":

subcontract