"sub-regional" po polsku

EN

"sub-regional" - polskie tłumaczenie

volume_up
sub-regional unit {rzecz.}
volume_up
sub-regional area {rzecz.}
EN

sub-regional {przymiotnik}

volume_up
sub-regional
volume_up
sublokalny {przym. m.}

Przykłady użycia - "sub-regional" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is also important at a regional and sub-regional level where, for example, the Eastern Partnership Civil Society Forum has been making good progress.
Jest to również ważne na szczeblach regionalnym i subregionalnym, na których na przykład poczyniono znaczne postępy w ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.
EnglishThere is still a missing link, a vital democratic element in the relationship between the EU and the people of Europe, and that is the sub-state, or regional level of government.
Nadal istnieje brakujące ogniwo - brakuje istotnego demokratycznego elementu w stosunkach między UE a obywatelami Europy, a mianowicie subpaństwa, czy też regionalnego szczebla rządów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sub-regional"

sub rzeczownik
regional przymiotnik
sub ledger rzeczownik