EN

styles {liczba mnoga}

volume_up
styles (też: modes)
volume_up
style {niemęskoos.}
You can apply these styles to the entire text within the shape.
Te style można zastosować do całego tekstu w kształcie.
Along with titles and text, you can customize Headings 1 - 6 in the styles toolbar menu.
Oprócz tytułów i tekstu można dostosować Nagłówki 1-6 w menu Style na pasku narzędzi.
You can customize the look of text and headings in your document using the styles toolbar menu.
Wygląd tekstu i nagłówków w dokumencie możesz dostosować w menu Style na pasku narzędzi.
styles (też: patterns, fashions)
volume_up
modele {niemęskoos.}
styles (też: shapes, fashions)
volume_up
fasony {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "styles" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAd Colors Select from our list of pre-defined ad styles or create your own.
Kolory reklam Wybierz z listy wstępnie zdefiniowanych stylów reklamy lub utwórz własne.
EnglishAlong with titles and text, you can customize Headings 1 - 6 in the styles toolbar menu.
Oprócz tytułów i tekstu można dostosować Nagłówki 1-6 w menu Style na pasku narzędzi.
EnglishYou can customize the look of text and headings in your document using the styles toolbar menu.
Wygląd tekstu i nagłówków w dokumencie możesz dostosować w menu Style na pasku narzędzi.
EnglishIn general, use common sense when choosing your ad styles.
Ogólnie przy doborze stylów reklamy należy kierować się zdrowym rozsądkiem.
EnglishThe kinds of collisions of styles and things were quite something, and these are called the villas.
Te zderzenia różnych styli są dość ciekawe - te tutaj zwane są willami.
EnglishI figured out their bios, their passions in life and their art styles, and I started making their work.
Wymyśliłem ich biografie, pasje i ich artystyczne style, i zacząłem tworzyć ich dzieła.
EnglishWe also provide detailed suggestions for choosing ad styles that will be most effective for your site.
Możesz utworzyć dowolną liczbę niestandardowych stylów reklamy.
EnglishYou can apply these styles to the entire text within the shape.
Te style można zastosować do całego tekstu w kształcie.
EnglishYou can save customized styles to be used by default for new documents.
Style niestandardowe, które mają być używane domyślnie w nowych dokumentach, można zapisać.
EnglishTo restore your default styles to the default Google document styles:
EnglishAnd once I choose my main theme I have to decide, out of all the styles in music, what kind of style do I want?
Po wybraniu tematu decyduję jaki styl chcę uzyskać.
EnglishIf you want the biggest revenue impact for the smallest effort, we recommend optimizing your ad styles.
Jeśli chcesz mieć możliwie największy wpływ na przychody przy jak najmniejszym wysiłku, zalecamy optymalizację stylów reklamy.
EnglishThe tool styles don't change that much.
Styl wykonywania narzędzi bardzo się nie zmienił.
EnglishAll different materials, all different styles, all different times, drawings from sketchbooks looking at the details of Rome.
Po prostu muszę. ~~~ Różne materiały, style , okresy czasu. ~~~ Szkice ze szkicownika, ukazujące szczegóły Rzymu.
EnglishChoosing the right ad styles can mean the difference between ads your users will notice -- and click -- and ads they'll skip right over.
Dobór odpowiednich stylów reklamy może zwrócić uwagę użytkowników na reklamy i skłonić ich do kliknięcia.
EnglishBut sometimes she loses herself in ideas and an eclectic mixture of styles that displays her artistic references rather than a compelling approach.
Zawsze też sztuki reżyserowane przez Karin Beier stanowiły wielkie pole do popisu dla aktorów.
EnglishLet's briefly define the three techniques you can use to design ad styles that will be successful for your site:
Zdefiniujmy pokrótce trzy techniki, których możesz użyć do zaprojektowania stylów reklamy, i które będą odpowiednie dla Twojej strony:.
EnglishThe new banknotes will continue to include the "ages and styles of Europe" design elements, enabling people to recognise them easily.
W celu zapewnienia rozpoznawalności banknoty nowej serii nadal będą przedstawiać motywy związane z „epokami i stylami Europy”.
EnglishBy setting text and background colors with rules, you can create styles that offer a visual summary of complex or changing data.
Ustawiając kolory tekstu i tła przy użyciu reguł, możesz tworzyć style zapewniające wizualne wyróżnienie złożonych lub zmieniających się danych.
EnglishYou can apply these styles to the entire shape, as well as use the standard shape formatting options to set fill and border styles.
Te style można zastosować do całego kształtu, a także użyć standardowych opcji formatowania kształtów do ustawienia stylów konturu i wypełnienia.

Synonimy (angielski) dla "style":

style