"stupor" po polsku

EN

"stupor" - polskie tłumaczenie

EN

stupor {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "stupor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishdizziness somnolence, stupor, lethargy, headache, disturbance of attention
zawroty głowy senność, osłupienie, letarg, ból głowy, zaburzenia uwagi
EnglishAnd you know about that, just essentially in a stupor the rest of his life."
I wiecie jak to wygląda, stupor do końca życia.
EnglishOnce there they buy two big cases of vodka and drink themselves into a stupor on their way back.
Będąc już na miejscu, kupują dwie duże skrzynki wódki i upijają się do nieprzytomności w drodze powrotnej.
EnglishUncommon: incoherence, loss of consciousness, coma, stupor, convulsions, cerebrovascular accident, encephalopathy
Niezbyt częste: niespójność, utrata świadomości, śpiączka, stupor, drgawki, udar naczyniowy mózgu, encefalopatia
Englishaccording as it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, unto this very day.
(Jako napisano: Dał im Bóg ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli), aż do dzisiejszego dnia.
EnglishNeurological and psychiatric symptoms, acute toxic encephalopathy with stupor, coma, and methemoglobinemia have been observed in isolated cases.
Obserwowano w pojedynczych przypadkach objawy neurologiczne i psychiatryczne, ostrą, toksyczną encefalopatię z osłupieniem, śpiączką oraz methemoglobinemię.
EnglishThe patient experienced central nervous system symptoms such as restlessness, psychosis, visual hallucinations, proconvulsiveness, somnolence, stupor, and unconsciousness.
Wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: niepokój, psychoza, omamy wzrokowe, stan przeddrgawkowy, senność, stupor i utrata świadomości.

Synonimy (angielski) dla "stupor":

stupor