"stupid" po polsku

EN

"stupid" - polskie tłumaczenie

EN

stupid {przymiotnik}

volume_up
And with the wisdom of my Stanford degree, I said, "Pierre, what a stupid idea."
Mając wiedzę wyniesioną ze Stanford, powiedziałem mu: "Pierre, co za głupi pomysł".
If these issues are not resolved, the pact becomes stupid, as someone said.
Jak ktoś już powiedział, jeżeli nie rozwiążemy tych problemów, pakt będzie zwyczajnie głupi.
And it was fascinating, because they were not stupid people at all.
To było fascynujące, ponieważ to wcale nie są głupi ludzie.
stupid (też: daft, dumb, goofy)

Przykłady użycia - "stupid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd with the wisdom of my Stanford degree, I said, "Pierre, what a stupid idea."
Mając wiedzę wyniesioną ze Stanford, powiedziałem mu: "Pierre, co za głupi pomysł".
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
EnglishI mean, there are just so many stupid, annoying... won' thless people on this planet.
Znaczy, jest tyle głupich, irytujących... beznadziejnych ludzi na tej planecie.
EnglishDo not let the epitaph for Copenhagen be that this was the Age of Stupid.
Oby epitafium dla konferencji w Kopenhadze nie brzmiało, że był to Wiek Głupoty.
EnglishIt's stupid that we put water in plastic bottles in Fiji and ship it here.
To głupie że zamykamy w plastikowych butelkach wodę z Fiji i transportujemy do Stanów.
EnglishI was not suggesting my politicians were any less stupid than anybody else.
Wcale nie sugerowałem, że politycy mojego kraju mają więcej rozumu niż ktokolwiek inny.
EnglishThen they said, "Nevermore, stupid central planning."
Chiny wyszły z kryzysu, powiedzieli "Nigdy więcej głupiego planowania centralnego."
EnglishIf these issues are not resolved, the pact becomes stupid, as someone said.
Jak ktoś już powiedział, jeżeli nie rozwiążemy tych problemów, pakt będzie zwyczajnie głupi.
English(Laughter) We weren't stupid: we put up a sheet of plywood about five feet in front of it.
(Śmiech) Nie byliśmy głupi: postawiliśmy płytę ze sklejki tak z półtora metra z przodu.
EnglishI said that was stupid, you know, maybe we should just train them to do something useful.
Stwierdziłem, że to głupota, i może nauczymy je robić coś pożytecznego.
EnglishCould it possibly be related to dictatorships... that we support for some stupid reason?
Czy jest to może powiązane z dyktaturą...... którą my wspieramy z jakiegoś głupiego powodu?
EnglishThe teachers' report described him as stupid, awkward, disruptive and over-emotional.
Nauczyciele ocenili go jako ucznia głupiego, niezręcznego, przeszkadzającego i nadpobudliwego.
EnglishMadam President, there is a new film on climate change called The Age of Stupid.
Pani przewodnicząca! Pojawił się nowy film w sprawie zmian klimatycznych, zatytułowany Wiek głupoty.
EnglishBecause after all, if you ask even grownups about statistics, they look extremely stupid.
Ponieważ ostatecznie, jeśli zapytacie nawet dorosłych o statystykę, wyglądają bardzo głupio.
EnglishNobody else would be stupid enough to give you a gun, but I did.
Nikt inny nie byłby na tyle głupi, żeby dać ci pistolet, ale ci go dałem.
EnglishIn my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
W moim kraju mówimy zazwyczaj, że głupotą jest dopuścić do tego, że ciepło ulatniać się będzie kominem.
EnglishGod, drugs really make you stupid."
Opowiadając tę historię Frankie rzekł: "Boże, wiesz co, narkotyki naprawdę Cię ogłupiają."
EnglishAnd I said, "Well, that's how you know only stupid people go into it."
Odpowiedziałam, "Stąd wiemy, że tylko głupki się tym zajmują."
English(Laughter) In fact, Wikipedia is an idea so profoundly stupid that even Jimbo never had it.
(Śmiech) Tak naprawdę Wikipedia to pomysł tak dogłębnie głupi, że nawet Jimbo na niego nie wpadł.
EnglishRomano Prodi once famously said that these drafts are stupid.
Romano Prodi wypowiedział kiedyś słynne słowa, że te zasady są głupie.