EN

stunned {przymiotnik}

volume_up
stunned
stunned (też: faded, groggy)
And I was so shocked, so stunned, I got up and said, "Well, thank you, but what do I do?"
Byłem zszokowany, kompletnie zaskoczony, Wstałem i powiedziałem, "Dziękuję, ale co mam robić?"
stunned (też: captivated)

Przykłady użycia - "stunned" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd Beck told me that story very quietly, but I was absolutely stunned by it.
Beck opowiedział mi tę historię bardzo spokojnie, ale ja byłem nią kompletnie zadziwiony.
EnglishAnd I was constantly reading the New York Times, and stunned by the statistics, the numbers.
Ciągle czytałam New York Times i nie mogłam się nadziwić statystykom, liczbom.
EnglishAs a politician, I am stunned, even more so as a father and a man.
Jestem wstrząśnięty jako polityk, a tym bardziej jako ojciec i jako mężczyzna.
EnglishShe would've been hurt and stunned by the blow but not killed, certainly not immediately.
Podmuch ogłuszył ją i zranił ale nie zabił, a z pewnością nie od razu.
EnglishAnd the next behavior I'll show you of this animal just stunned us the first time that we saw it.
Następne zachowanie, które pokażę, po prostu wstrząsnęło nami, kiedy zobaczyliśmy je pierwszy raz.
EnglishThe Bonobo's abilities have stunned scientists around the world.
Zdolności bonobo zadziwiają naukowców na całym świecie.
EnglishHe was stunned. ~~~ He told them everything he could about Lincoln.
I opowiedział im wszystko, co pamiętał o Lincolnie.
EnglishSo she's stunned that he's standing in a subway station.
Więc jest oszołomiona, że on stoi na stacji metra.
English. ~~~ It stunned me.
EnglishAnd then when he won the general election, he stunned the nation even more by appointing each of these three rivals into his Cabinet.
I kiedy wygrał wybory, zaskoczył naród jeszcze bardziej, nominując każdego ze swych przeciwników na członka Gabinetu.
EnglishI do not therefore believe that animals are being treated cruelly if they are not stunned after their throats are cut.
Nie wydaje mi się zatem, że zwierzęta są traktowane w sposób okrutny, jeżeli nie przeprowadza się zabiegu oszołomienia pod podcięciu gardła.
EnglishThey should discuss this innovation agenda, and you'd be stunned at the ridiculously low levels of spending on these innovative approaches.
Powinni omawiać programy dotyczące innowacji. ~~~ Bylibyście zdumieni jak śmiesznie małe wydatki są planowane na tego typu innowacje.
EnglishLehman Brothers went bankrupt - and the world, stunned, discovered on 15 August 2008 that a bank can go bankrupt.
Tego dnia ogłosił upadłość bank Lehman Brothers - i świat, zdumiony, zatrzymał się w miejscu. W dniu 15 sierpnia 2008 r. okazało się bowiem, że bank może zbankrutować.
EnglishAt the Doha Summit, I was stunned, Mrs De Sarnez, to find myself the only Western Head of State present around the table.
Podczas szczytu w Doha nie posiadałem się ze zdumienia - proszę pani De Sarnez - gdyż okazało się, że jestem jedyną obecną przy stole głową zachodniego państwa.
EnglishAnd of course, we were stunned for a while, but when we managed to get our wits about us, we looked at it and said, "My gosh, what's going to happen with that little cub?
Zamarliśmy na chwilę, ale kiedy dotarło do nas, co się stało, spojrzeliśmy na małego lamparta i przeraziliśmy się "Co się z nią stanie?
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I was stunned by Commissioner Šefčovič's words just now when he said that we respect the territorial integrity of China.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Zatkało mnie, kiedy usłyszałem przed chwilą słowa pana komisarza Šefčoviča, że szanujemy integralność terytorium Chin.
EnglishAnd I was so shocked, so stunned, I got up and said, "Well, thank you, but what do I do?"
Byłem zszokowany, kompletnie zaskoczony, Wstałem i powiedziałem, "Dziękuję, ale co mam robić?" ~~~ (Śmiech) Nauczanie dzieci uzdolnionych jeszcze się nie zakorzeniło.
EnglishToday, the slaughter of animals for private consumption is permitted outside slaughterhouses (except cattle), but pigs, sheep and goats must have previously been stunned.
Obecnie ubój zwierząt (za wyjątkiem bydła) przeznaczonych do prywatnej konsumpcji jest dozwolony poza rzeźniami, ale świnie, owce i kozy muszą być uprzednio oszołamiane.

Synonimy (angielski) dla "stunned":

stunned
stunning
stun gun
English