"to stumble in" po polsku

EN

"to stumble in" - polskie tłumaczenie

EN

to stumble in {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "to stumble in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe way of the wicked is as darkness: They know not at what they stumble.
Droga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.
EnglishThen shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.
Tedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.
EnglishSo that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
Całe zdarzenie miało swój początek w zupełnie przypadkowym momencie.
EnglishAnd then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.
A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzieć będą.
EnglishWhen thou goest, thy steps shall not be straitened; And if thou runnest, thou shalt not stumble.
Któremi gdy pójdziesz, nie będzie ściśniony chód twój; a jeźli pobieżysz, nie potkniesz sií.
EnglishThese things have I spoken unto you, that ye should not be caused to stumble.
Tomci wam powiedział, abyście się nie gorszyli.
EnglishBut Jesus knowing in himself that his disciples murmured at this, said unto them, Doth this cause you to stumble?
Ale wiedząc Jezus sam w sobie, iż o tem szemrali uczniowie jego, rzekł im: Toż was obraża?
EnglishWherefore, if meat causeth my brother to stumble, I will eat no flesh for evermore, that I cause not my brother to stumble.
Przeto, jeźli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
EnglishI say then, Did they stumble that they might fall?
EnglishThen he shall turn his face toward the fortresses of his own land; but he shall stumble and fall, and shall not be found.
Dlaczego obróci twarz swoję ku twierdzom ziemi swej; lecz się potknie i upadnie, i nie będzie więcej znaleziony.
EnglishHe remembereth his nobles: they stumble in their march; they make haste to the wall thereof, and the mantelet is prepared.
Szykuje mocarzy swoich, ale jednak upadną w szyku swym; pospieszy się do murów, jakoby tam zgotowana była obrona.
Englishwho is caused to stumble, and I burn not?
EnglishWe grope for the wall like the blind; yea, we grope as they that have no eyes: we stumble at noonday as in the twilight; among them that are lusty we are as dead men.
Macamy ściany jako ślepi, a macamy, jakobyśmy oczów nie mieli.
EnglishBut ye are turned aside out of the way; ye have caused many to stumble in the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith Jehovah of hosts.
Aleście wy zstąpili z drogi, i byliście zgorszeniem wielom w zakonie, zepsowaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.
Englishto stumble along
Englishand they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway they stumble.
Wszakże nie mają korzenia w sobie, ale są doczesnymi; potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą;

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to stumble in"

stumble rzeczownik
in przyimek
to call in czasownik
to break in czasownik
to draw in czasownik
to pull in czasownik