EN

stuffy {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "stuffy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is when we can just be who we are, and now we have this stuffy brother with his shirt and tie on, while we are still in our PJs.
Kiedy możemy być po prostu sobą, a tu mamy tego staroświeckiego brata w koszuli i krawacie, a my nadal jeszcze jesteśmy w piżamach.
Englishinclude the sudden onset of fever (more than 37.8°C), cough, runny or stuffy nose, headaches, muscle aches and often extreme fatigue.
nagle pojawiającą się gorączkę (powyżej 37, 8°C), kaszel, wysięk lub niedrożność nosa, bóle głowy, bóle mięśniowe i często skrajne zmęczenie.

Synonimy (angielski) dla "stuffy":

stuffy
stuffiness