EN

students {liczba mnoga}

volume_up
students
The students need help identifying the cause of a fracture on a lateral epicondyle.
Studenci potrzebują pomocy przy identyfikacji przyczyny złamania bocznej nadkłykieci
The victims of this abandonment are thus internationally minded students.
Ofiarami tego działania są więc międzynarodowo nastawieni studenci.
It is the people living in Belarus - the students, men and women, society.
To są ludzie żyjący na Białorusi - studenci, mężczyźni i kobiety, społeczeństwo.
students
They may study, but lectures given by men are watched by female students on video.
Mogą studiować, ale wykład mężczyzny studentki oglądają na video.
He's coming up to one of my graduate students and flipper patting, which he would do to a female penguin.
podchodzi do mojej studentki i klaszcze płetwami, co normalnie robiłby w obecności samicy.
In other words, they would force students to uncover their heads, and I think forcing people to uncover their head is as tyrannical as forcing them to cover it.
Innymi słowy, zmuszali oni studentki do odsłonięcia swych głów. ~~~ Myślę, że zmuszanie ludzi, do odsłaniania swych głów, jest taką samą tyranią, jak zmuszanie do ich zasłonięcia.

Przykłady użycia - "students" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGreater mobility of students, researchers and lecturers will contribute to this.
Złoży się na nią większa mobilność studentów, badaczy naukowych i wykładowców.
EnglishAt the same time, the number of students in the new Member States is much lower.
Jednocześnie liczba studentów w nowych państwach członkowskich jest znacznie niższa.
EnglishMobility of students and teachers is a fundamental aspect of professional mobility.
Mobilność studentów i nauczycieli jest podstawowym aspektem mobilności zawodowej.
EnglishIt is the people living in Belarus - the students, men and women, society.
To są ludzie żyjący na Białorusi - studenci, mężczyźni i kobiety, społeczeństwo.
EnglishNone of the students would understand why we still needed a second reading.
Żaden student nie zrozumiałby po co jest nam jeszcze potrzebne drugie czytanie.
EnglishThe students need help identifying the cause of a fracture on a lateral epicondyle.
Studenci potrzebują pomocy przy identyfikacji przyczyny złamania bocznej nadkłykieci
EnglishStudents must be sensitised to participate in foreign exchange programmes.
Należy zachęcać studentów do uczestniczenia w programach wymiany zagranicznej.
EnglishThe easiest thing to do is base your lesson plans on the students ' own experiences.
Najłatwiejszą rzeczą jest oparcie swoich lekcji na doświadczeniach uczniów.
EnglishThe indicators speak for themselves: 59% of students in higher education are female.
Wskaźniki mówią same za siebie: 59 % studentów wyższych uczelni to kobiety.
EnglishSo over the next couple of years, students and I worked to develop a process.
Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
EnglishAt the same time they should facilitate and promote physical activity for students.
Jednocześnie powinny ułatwiać i promować wśród uczniów aktywność fizyczną.
EnglishAnd this is Karljohan, one of my graduate students who's been working on this project.
A to jest Karljohan, jeden z moich studentów, pracujących nad tym projektem.
EnglishDoctors and medical students must not be forgotten, since this victory is also for them.
Nie można zapominać o lekarzach i studentach medycyny, bo to także ich sukces.
EnglishIn 2006, young Qatari students took me to go and see the migrant worker camps.
W 2006 młodzi katarscy studenci pokazali mi obozy pracy dla emigrantów.
EnglishThey were simply told, "These are the 'A-students,' these are the 'D-students.'"
Jednym z najważniejszych elementów tego badania jest to, że nauczyciele też dali się zwieść.
EnglishThere is, therefore, far greater mobility among these students than among others.
A zatem mobilność tych uczniów jest znacznie większa niż pozostałych.
EnglishMy students said that I should really seriously consider getting some protection.
Moi studenci mówili mi, że powinienem rozważyć zatrudnienie ochrony.
EnglishThere are different programs for graduate students, for executives at different companies.
Mamy różne programy dla doktorantów, dla menagerów z różnych przedsiębiorstw.
EnglishThe European Central Bank organises local and international events for students.
Europejski Bank Centralny organizuje lokalne i międzynarodowe imprezy dla dzieci i młodzieży.
EnglishAnd a month into it, I come to the office, and I have this email from one of our students.
Przychodzę do swojego biura, i dostaje tego e-maila od jednego z naszych studentów.

Synonimy (angielski) dla "student":

student