"student exchange" po polsku

EN

"student exchange" - polskie tłumaczenie

EN

student exchange {rzeczownik}

volume_up
student exchange

Przykłady użycia - "student exchange" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIs there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
EnglishShoop, this is our new foreign exchange student,
Panie Shoop, to nasza nowa uczennica z wymiany międzynarodowej,
EnglishAnd I'm going to show you slides of the exchange student.
EnglishBy 2012, however, that number will have risen to 3 million and, for 2020, we are planning some 15 million student exchange opportunities.
Do roku 2012 liczba ta zwiększy się jednak do 3 milionów, a w roku 2020 planujemy możliwość wymiany 15 milionów studentów.
EnglishI would like to ask you, Commissioner, whether any work is being done on increasing funds for student exchange programmes in Europe.
Chciałem się pani komisarz zapytać, czy trwają prace nad tym, żeby zwiększyć środki na programy wymiany młodych ludzi w Europie?
EnglishIt is important that young Serbian nationals should have more opportunities to travel abroad on student exchange and cultural programmes.
Ważne jest, by młodzi obywatele Serbii mieli więcej możliwości podróżowania za granicę w ramach programów wymiany studentów i programów kulturalnych.
EnglishOne of our most successful programmes is the student exchange programme that enables our young people to study in Europe, to get out into the world.
Jednym z naszych najbardziej udanych programów jest program wymiany studentów, który umożliwia naszym młodym obywatelom podjęcie studiów w Europie i jest "oknem na świat”.
EnglishThe student exchange initiated by the EU is now highly developed and has become a shining example of supranational and extraordinarily effective cooperation.
Wymiana studentów zainicjowana przez UE, osiągnęła obecnie wspaniały poziom rozwoju i stała się najlepszym przykładem ponadnarodowej, niezwykle efektywnej współpracy.
English(BG) Mr President, the results of a representative study show that just 4% of Bulgarian students take part in student exchange programmes such as Erasmus.
(BG) Panie Przewodniczący! Wyniki reprezentatywnego badania pokazują, że tylko 4 % bułgarskich studentów uczestniczy w studenckich programach wymiany, takich jak Erasmus.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "student exchange"

student rzeczownik
exchange rzeczownik
exchange przymiotnik
Polish
to exchange czasownik
student council rzeczownik
student book rzeczownik
student of German rzeczownik
student record book rzeczownik
currency exchange rzeczownik
Polish