EN

stubbornness {rzeczownik}

volume_up
but have walked after the stubbornness of their own heart, and after the Baalim, which their fathers taught them;
Ale chodzili za uporem serca swego i za Baalem, czego ich nauczyli ojcowie ich.
I should like to thank the Commissioner for his stubbornness, for his obstinacy, because that is ultimately what brought about this result.
Chciałbym podziękować panu komisarzowi za jego upór, za jego zawziętość, ponieważ właśnie to dało nam ten rezultat.
But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in [their own] counsels [and] in the stubbornness of their evil heart, and went backward, and not forward.
Lecz nie posłuchali, ani nakłonili ucha swego, aby chodzili za radami i za uporem serca swego złego; i obrócili się grzbietem, a nie twarzą.

Przykłady użycia - "stubbornness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishbut have walked after the stubbornness of their own heart, and after the Baalim, which their fathers taught them;
Ale chodzili za uporem serca swego i za Baalem, czego ich nauczyli ojcowie ich.
EnglishFor rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry and teraphim.
Tedy rzekł Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, żem przestąpił rozkazanie Pańskie i słowa twoje, gdyżem się bał ludu, i usłuchałem głosu ich.
EnglishWe need a great deal of focus, of concentration and of stubbornness: we absolutely must not allow ourselves to be complacent.
Potrzebujemy ogromnego skupienia, koncentracji i uporu: bezwzględnie nie możemy pozwolić sobie na samozadowolenie.
EnglishHowever, it is clear that if the two main parties in the country persist in their stubbornness then this aim will never be achieved.
Jednak to oczywiste, że jeśli dwie główne partie w kraju nie porzucą swojego uporu, cel ten nigdy nie zostanie osiągnięty.
EnglishI should like to thank the Commissioner for his stubbornness, for his obstinacy, because that is ultimately what brought about this result.
Chciałbym podziękować panu komisarzowi za jego upór, za jego zawziętość, ponieważ właśnie to dało nam ten rezultat.
Englishand ye have done evil more than your fathers; for, behold, ye walk every one after the stubbornness of his evil heart, so that ye hearken not unto me:
A wy dalekoście gorzej czynili, niż ojcowie wasi; albowiem oto każdy chodzi za uporem złego serca swego, nie słuchając mię;
EnglishRemember thy servants, Abraham, Isaac, and Jacob; look not unto the stubbornness of this people, nor to their wickedness, nor to their sin,
Wspomnij na służebniki twoje, Abrahama, Izaaka, i Jakóba; nie patrz na zatwardziałość ludu tego, i na niezbożność jego, ani na grzech jego,
EnglishBut they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in [their own] counsels [and] in the stubbornness of their evil heart, and went backward, and not forward.
Lecz nie posłuchali, ani nakłonili ucha swego, aby chodzili za radami i za uporem serca swego złego; i obrócili się grzbietem, a nie twarzą.
EnglishThey say continually unto them that despise me, Jehovah hath said, Ye shall have peace; and unto every one that walketh in the stubbornness of his own heart they say, No evil shall come upon you.
Ustawicznie mówią tym, którzy mną gardzą: Pan mówił, pokój mieć będziecie; i każdemu chodzącemu według uporu serca swego, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego.

Synonimy (angielski) dla "stubbornness":

stubbornness
stubborn