"Stuart" po polsku

EN

"Stuart" - polskie tłumaczenie

volume_up
Stuart {nazwa wł.}
PL
PL

"Stuart" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Stuart {nazwa własna}

volume_up
Stuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Stuart Ruderfer: Reakcje będą głównie na "nie".
And Stuart Weitzman is a very successful shoe designer.
Stuart Weitzman to wzięty projektant butów.
(CS) It was John Stuart Mill who said that parliament should be a mirror of national life.
(CS) John Stuart Mill powiedział, że parlament powinien być zwierciadłem życia narodu.
PL

Stuart {męski}

volume_up
Stuart
Stuart Ruderfer: Reakcje będą głównie na "nie".
Stuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Stuart Weitzman to wzięty projektant butów.
And Stuart Weitzman is a very successful shoe designer.
(CS) John Stuart Mill powiedział, że parlament powinien być zwierciadłem życia narodu.
(CS) It was John Stuart Mill who said that parliament should be a mirror of national life.

Przykłady użycia - "Stuart" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(CS) It was John Stuart Mill who said that parliament should be a mirror of national life.
(CS) John Stuart Mill powiedział, że parlament powinien być zwierciadłem życia narodu.
EnglishMr President, I will quote John Stuart Mill and then I will continue in Swedish.
Panie przewodniczący! Zacytuję Johna Stuarta Milla, po czym będę kontynuowała swoją wypowiedź w języku szwedzkim.
EnglishFriedrich Schiller "Mary Stuart"2007, Thalia Theater, HamburgInvitation to the Berliner Theatertreffen
Mają odpowiadać sobie na pytanie „Jak to było kiedyś?”, ale również „Jak wyglądałoby to dzisiaj?”
EnglishSometimes, when discussing climate change, I remember what John Stuart Mill said about his father.
Czasami, podczas omawiania kwestii zmian klimatycznych, pamiętam, co John Stuart Mill powiedział raz o swoim ojcu.
EnglishTop right is Stuart Moore, a writer for Iron Man.
Na górze pisarz, Stuart Moore, pisarz dla Iron Mana.
EnglishAnd Stuart Weitzman is a very successful shoe designer.
EnglishStuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Stuart Ruderfer: Reakcje będą głównie na "nie".
EnglishJohn Stuart Mill was a great advocate of this -- nice guy besides -- and only been dead 200 years.
John Stuart Mill był zdecydowanym zwolennikiem tego kierunku -- a przy okazji fajnym gościem -- no i nie żyje dopiero 200 lat.
EnglishNot to be outdone, their donor, Stuart Wheeler, has said it costs GBP 120 billion per year, some 36 times the real figure.
Sponsor tej partii, Stuart Wheeler, nie chciał pozostać w tyle, i stwierdził, że koszt członkostwa to 120 miliardów funtów rocznie, czyli około 36 razy więcej niż w rzeczywistości.
EnglishAnd Brendan Boyle, Rich Crandall -- and on the far right is, I think, a person who will be in cahoots with George Smoot for a Nobel Prize -- Stuart Thompson, in neuroscience.
Brendan Boyle, Rich Crandall -- i pierwszy od prawej jest człowiek, który moim zdaniem da popalić George'owi Smootowi w walce o nobla -- Stuart Thompson, z neurologii.

Synonimy (angielski) dla "Stuart":

Stuart