EN

struck {imiesłów czasu przeszłego}

volume_up
struck (też: spot-on)
struck

Przykłady użycia - "struck" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI believe that the environmental disaster that struck Romania cannot go unheeded.
Uważam, że klęska żywiołowa, która dotknęła Rumunię, nie może zostać zlekceważona.
EnglishIn part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.
EnglishAnd what struck me immediately was how in love the two of these people were.
Od razu rzuciło mi się w oczy, jak bardzo dziewczynka i jej babka się kochają.
EnglishOne last word: I was struck by what has been said about Europe's neighbours.
Jedno ostatnie słowo: uderzyło mnie to, co zostało powiedziane o sąsiadach Europy.
EnglishAnd I was struck by just how wonderful it felt, and how contagious that feeling was.
Wypiliśmy też morze herbaty. ~~~ To było cudowne uczucie i bardzo zaraźliwe.
EnglishI was struck by the thought of how we sometimes vote here, by numbly raising our hands.
Poraziła mnie myśl, w jaki sposób tutaj głosujemy, otępiale podnosząc nasze ręce.
EnglishFinally, I should like to tell you what has struck me at the end of the debate.
Na koniec pragnę powiedzieć o tym, co uderzyło mnie pod koniec debaty.
EnglishA deal may be struck, but there will be no legally binding agreement.
Możliwe jest zawarcie umowy, ale nie dojdzie do porozumienia prawnie wiążącego.
EnglishBoth are important, of course, and a careful balance needs to be struck between them.
Obie wartości są ważne i dlatego musimy znaleźć między nimi złoty środek.
EnglishYesterday afternoon, an earthquake struck the Spanish province of Murcia.
Wczoraj po południu w hiszpańskiej prowincji Murcia zatrzęsła się ziemia.
EnglishAnd Jehovah struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick.
Wtem zaraził Pan dziecię, które była urodziła żona Uryjaszowa Dawidowi, i zwątpiono o niem.
EnglishShe died in the tragic earthquake which struck Haiti on 12 January.
Zginęła wskutek tragicznego trzęsienia ziemi, które 12 stycznia nawiedziło ten kraj.
English(FR) Madam President, on looking at the Council conclusions, I am struck by something.
(FR) Pani przewodnicząca! Podczas czytania konkluzji Rady, zauważyłem coś, co mnie uderzyło.
EnglishBut there is a balance to be struck between being overly pessimistic and being realistic.
Należy jednak zachować proporcje między nadmiernym pesymizmem a realistycznym podejściem.
EnglishHowever, any blow can now be struck in the fight against this new Hydra of banking secrecy.
Jednak dziś można zadać każdy cios w walce z tą nową hydrą, jaką jest tajemnica bankowa.
EnglishWhat struck me was this: She had felt sorry for me even before she saw me.
"Uderzyło" mnie to, że współczuła mi, zanim jeszcze mnie zobaczyła.
EnglishThis was brought home very clearly to me two weeks ago when the volcanic ash struck.
Wyraźnie zdałem sobie z tego sprawę dwa tygodnie temu, kiedy nastąpił wybuch pyłu wulkanicznego.
EnglishThe livestock sector has also been struck by indirect causes, however.
Sektor hodowlany ucierpiał jednak także w wyniku przyczyn pośrednich.
EnglishThey have all been struck by terrorism in a completely indiscriminate and completely unjust way.
Terroryzm dotknął je wszystkie w sposób całkowicie ślepy i całkowicie niesprawiedliwy.
EnglishAs you know, Europe has, once again, been struck by a flood disaster.
Jak Państwo wiedzą, Europę po raz kolejny nawiedziła klęska powodzi.

Synonimy (angielski) dla "struck":

struck