"strong force" po polsku

EN

"strong force" - polskie tłumaczenie

EN

strong force {rzeczownik}

volume_up
1. Fizyka
The strong force, the strong nuclear force, which sticks nuclei together, gets weaker.
Oddziaływanie silne, jądrowe oddziaływanie silne, które wiąże jądra razem, słabnie.

Przykłady użycia - "strong force" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe strong force, the strong nuclear force, which sticks nuclei together, gets weaker.
Oddziaływanie silne, jądrowe oddziaływanie silne, które wiąże jądra razem, słabnie.
EnglishA 7 000 strong UN force modelled on MONUC could cause more harm than good, however.
Siedmiotysięczna, silna armia ONZ wzorowana na MONUC może przynieść więcej złego niż dobrego.
EnglishAnd it gave a very beautiful description of the strong force and of the weak force.
I wtedy wniosło! I dało przepiękny opis mocnej siły i słabej siły.
EnglishA state of emergency was declared and a request made for the then 1 600-strong peacekeeping force to be reinforced.
Ogłoszono stan wyjątkowy, prosząc o wzmocnienie stacjonującej dotychczas 1 600 osobowej grupy sił pokojowych.
EnglishBut when you get them close enough, something called the strong force starts to act and pulls them together.
Ale kiedy zbliżysz je do siebie odpowiednio blisko Coś zwanego wielką siłą zaczyna działać, i przyciągać je do siebie.
EnglishOnly if we are ready and strong can we force aggressors to negotiate and to adhere to security requirements.
Jedynie jeżeli jesteśmy gotowi i silni, możemy zmusić agresora do negocjacji oraz do przestrzegania wymogów dotyczących bezpieczeństwa.
EnglishMarkets are a very strong force.
EnglishIt's a very, very strong force.
EnglishThe extent to which the 2 000-strong force can guarantee safety and stability in the region is also in doubt.
Zakres, w jakim kontyngent liczący 2 000 ludzi będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i stabilność w regionie, stoi także pod znakiem zapytania.
EnglishWhat people wanted as a behavior was to have an explosion, a strong force applied to the character, and have the character react to it in midair.
Ludzie chcieli takie zachowanie: gdy mamy eksplozję, dużą siłę działającą na postać, która musi reagować na nią w locie.
EnglishIn the Stockholm Programme, with regard to which we have been a strong driving force, the fight to combat violence against women is a priority.
W programie sztokholmskim, w opracowaniu którego odegraliśmy istotną rolę, walka z przemocą wobec kobiet jest zadaniem priorytetowym.
EnglishIn Kosovo, the EU deployed a 1900-strong police and justice force (EULEX Kosovo) in December 2008 to help ensure law and order.
W grudniu 2008 roku UE wysłała do Kosowa 1900 funkcjonariuszy policji i wymiaru sprawiedliwości (EULEX Kosowo ), którzy mają pomóc w utrzymaniu porządku publicznego.
EnglishThe cooperation between the Commission and industry during the preparation of the regulation has clearly shown the strong driving force of the industry concerned.
Współpraca pomiędzy Komisją i przedstawicielami branży przemysłowej w trakcie prac nad rozporządzeniem jasno pokazała siłę napędową tej branży.
English. ~~~ You get them closer and closer and closer and then at some point the strong force grips them together.
Więc w większości czasu odpychają się, ale zbliżając je do siebie bardziej i bardziej oczekujemy, że w pewnym momencie ta potężna siła powoduje, że złączą się ze sobą.
EnglishThe Treaty of Lisbon is not - as Mr Klaus has claimed - about making the Union a strong force against the Member States, but about something completely different.
W traktacie lizbońskim nie chodzi o tworzenie siły wymierzonej przeciwko państwom członkowskim, jak utrzymuje pan prezydent Klaus, lecz o coś zupełnie innego.
EnglishNot everyone in my group is a staunch supporter of a strong police force, but any improvement in judicial and democratic control can count on our strong support.
Nie wszyscy w mojej grupie są zagorzałymi zwolennikami silnej policji, ale wszelkie udoskonalenia kontroli sądowej i demokratycznej może liczyć na nasze zdecydowane poparcie.
EnglishAt that time, the defense of my country was about one thing and one thing only: how strong was our army, how strong was our air force, how strong was our navy and how strong were our allies.
Obronność kraju była wówczas zależna tylko od jednego czynnika: od tego, jak silna była nasza armia, jak mocne nasze lotnictwo, jak silna nasza marynarka, jak mocni nasi sprzymierzeńcy.

Synonimy (angielski) dla "strong force":

strong force

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "strong force"

force rzeczownik
strong przymiotnik
to force czasownik
driving force rzeczownik
strong liquor rzeczownik
to enter into force czasownik