"strong bond" po polsku

EN

"strong bond" - polskie tłumaczenie

EN

strong bond

volume_up

Przykłady użycia - "strong bond" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe all share the desire to enable new mothers to form a strong bond with their babies during the period of convalescence after giving birth.
Wszyscy chcielibyśmy umożliwić młodym matkom nawiązanie silnej więzi z ich dziećmi w okresie rekonwalescencji po porodzie.
EnglishSome of these people feel a very strong bond with Serbia, others with Croatia and a third group would like to underline its own independent Bosnian identity.
Niektórzy z nich czują silne więzi z Serbią, inni z Chorwacją, a trzecia grupa chciałaby podkreślić własną niezależną bośniacką tożsamość.
EnglishHowever, as we have heard, other confidence-building measures will also be needed if this project is to become the strong uniting bond between the EU and Russia that we hope.
Jednak, jak słyszymy, inne środki budowy zaufania również są potrzebne, jeżeli przedmiotowy projekt ma, zgodnie z nadziejami, stworzyć silną więź między UE a Rosją.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "strong bond"

bond rzeczownik
strong przymiotnik
to bond czasownik
debenture bond rzeczownik
strong liquor rzeczownik
strong nuclear force rzeczownik