EN

strips {liczba mnoga}

volume_up
Są to regiony, a nie pasy nadmorskie.
We can still have the six-metre strips around the fields and hedgerows on environmental means and I think that is also very good.
Nadal posiadamy sześciometrowe pasy wokół pól i żywopłoty ze względów środowiskowych i uważam, że jest to również bardzo dobre.
strips (też: bands, stripes, belts, strap)
volume_up
paski {niemęskoos.}
There's One World, which presents the spinning globe, and Many Voices, which splits the data out into film strips and lets you sift through them one by one.
Jeden Świat przestawia wirujący glob, zaś Wiele Głosów dzieli dane na paski kliszy filmowej i pozwala przeglądać je pojedynczo.

Przykłady użycia - "strips" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEvery Member State should consider how it wants these buffer strips regulated.
Każde państwo członkowskie powinno rozważyć, w jaki sposób chce uregulować kwestię stref buforowych.
EnglishNature and contents of container Carton box with blister strips made of PVC/ PVDC and aluminium foil.
Karton z opakowaniami blistrowymi, wykonanymi z PVC/ PVDC i folii aluminiowej.
EnglishMINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS [125 mg]
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH [ 125 mg ]
EnglishMINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS 20 mg hard capsules
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH 20 mg kapsułki twarde
EnglishMINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS [62.5 mg]
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH [ 62, 5 mg ]
EnglishNature and contents of container Carton box with blister strips made of PVC/ PVDC and aluminium foil.
Tekturowe pudełko z blistrami, wykonanymi z PVC/ PVDC i folii aluminiowej.
Englished MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS
od Pr u rot ob MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH
Englishtablets per aluminium blister strips Cartons containing 3 or 10 blister strips (30 or 100 tablets)
tabletek w aluminiowym blistrze Pudełka zawierające 3 lub 10 blistrów (30 lub 100 tabletek)
EnglishHis view of the human condition strips it of all ornamentation to reveal an unvarnished truth.
Jego spojrzenie na człowieka pozbawia go tylko zbędnej dekoracji.
EnglishREYATAZ 100 mg hard capsules are also supplied in blister strips in packs of 60 capsules.
REYATAZ 100 mg kapsułki twarde jest także dostępny w pudełkach zawierających 60 kapsułek w blistrach.
EnglishREYATAZ 150 mg hard capsules are also supplied in blister strips in packs of 60 capsules.
REYATAZ 150 mg kapsułki twarde jest także dostępny w pudełkach zawierających 60 kapsułek w blistrach.
EnglishREYATAZ 200 mg hard capsules are also supplied in blister strips in packs of 60 capsules.
REYATAZ 200 mg kapsułki twarde jest także dostępny w pudełkach zawierających 60 kapsułek w blistrach.
EnglishREYATAZ 300 mg hard capsules are also supplied in blister strips in packs of 30 capsules.
REYATAZ 300 mg kapsułki twarde jest także dostępny w pudełkach zawierających 30 kapsułek w blistrach.
EnglishMINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS 30 mg hard gastro-resistant capsules
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH kapsułki dojelitowe twarde 30 mg
EnglishMINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS 60 mg hard gastro-resistant capsules
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH kapsułki dojelitowe twarde 60 mg
EnglishCold-formed aluminium blister strips in cartons of 28, 35, 56 or 70 tablets per carton.
Formowane na zimno blistry aluminiowe pakowane w tekturowe pudełka zawierające po 28, 35 56 lub 70 tabletek.
EnglishBox of 4 blister strips, each blister strip containing 21 capsules providing a total of 84 capsules.
Pudełko zawierające 4 blistry, z których każdy zawiera 21 kapsułek, co daje łącznie 84 kapsułki.
EnglishMINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS (40 mg hard gastro- resistant capsules)
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH (40 mg, kapsułki dojelitowe twarde)
EnglishMINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS (20 mg hard gastro- resistant capsules)
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH (20 mg, kapsułki dojelitowe twarde)
EnglishCold-formed aluminium blister strips in cartons of 7, 28, 35, 56 or 70 tablets per carton.
Formowane na zimno blistry aluminiowe pakowane w tekturowe pudełka zawierające po 7, 28, 35, 56 lub 70 tabletek.