"stripper" po polsku

EN

"stripper" - polskie tłumaczenie

EN

stripper {rzeczownik}

volume_up
stripper (też: peeler)

Przykłady użycia - "stripper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat we are discussing is dichloromethane (DCM), a paint stripper.
Tematem naszej dyskusji jest dichlorometan (DCM), środek do usuwania farby.
EnglishMeasures to minimise evaporation from containers of paint stripper must also be put in place.
Należy także podjąć działania ograniczające do minimum zjawisko parowania z pojemników zawierających produkty do usuwania farby.
EnglishDCM is used in the manufacture of pharmaceuticals and as a paint stripper and degreaser, amongst other uses.
DCM wykorzystuje się między innymi do wytwarzania środków leczniczych oraz między innymi jako środek do usuwania farby i środek odtłuszczający.
EnglishWith today's decision, the European Parliament is significantly restricting the use of the paint stripper known as dichloromethane.
Podejmując dzisiejszą decyzję, Parlament Europejski wprowadza znaczne ograniczenie stosowania środka do usuwania farby, znanego jako dichlorometan.