EN

stripes {liczba mnoga}

volume_up
stripes (też: bands, strips, belts, strap)
volume_up
paski {niemęskoos.}
The body is imprinted with "140 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 140 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
The body is imprinted with "180 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 180 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
The body is imprinted with "20 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 20 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.

Przykłady użycia - "stripes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishStripes that wound cleanse away evil; And strokes [reach] the innermost parts.
Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.
Englishin stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings, in fastings;
W razach, w więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach,
EnglishThe body is imprinted with "140 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 140 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
EnglishThe body is imprinted with "180 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 180 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
EnglishThe body is imprinted with "20 mg", the Schering-Plough logo and two stripes.
Na denku znajduje się napis „ 20 mg ”, logo Schering- Plough oraz dwa paski.
EnglishThen will I visit their transgression with the rod, And their iniquity with stripes.
Jeźliby ustawy moje splugawili, a przykazań moich nie przestrzegali:
EnglishA fool's lips enter into contention, And his mouth calleth for stripes.
Wargi głupiego zmierzają do swaru, a usta jego do bitwy wyzywają.
EnglishA rebuke entereth deeper into one that hath understanding Than a hundred stripes into a fool.
Więcej waży gromienie u roztropnego, niżeli sto plag u głupiego.
EnglishJudgments are prepared for scoffers, And stripes for the back of fools.
Sądy są na pośmiewców zgotowane, a guzy na grzbiet głupich.
EnglishAnd he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, immediately.
A wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz, on i wszyscy domownicy jego.
EnglishIt kind of knows how stripes should run, how it should be shaded.
EnglishAnd when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:
A gdy im wiele plag zadali, wrzucili je do więzienia przykazawszy stróżowi więzienia, aby ich dobrze opatrzył.
EnglishAnd that servant, who knew his lord's will, and made not ready, nor did according to his will, shall be beaten with many [stripes];
Ten zasię sługa, który by znał wolę pana swego, a nie był gotowym, ani czynił według woli jego, wielce będzie karany;
EnglishOn the top left, underneath those green stripes, you see some white dots -- those are actually individual pineapple plants that you can see from space.
U góry po lewej, poniżej zielonych pasów, są białe kropki, czyli pojedyncze ananasy, które można dojrzeć z góry.
EnglishI will be his father, and he shall be my son: if he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men;
Ja mu będę za ojca, a on mi będzie za syna, który gdy wystąpi, skarzę go rózgą ludzką, i plagami synów człowieczych.
EnglishBut he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.
Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni.
EnglishForty stripes he may give him, he shall not exceed; lest, if he should exceed, and beat him above these with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee.
Czterdzieści kroć uderzy go; więcej nie przyda, by snać, jeźliby mu nad to zadano więcej plag, nie znikczemniał brat twój przed oczyma twemi.
EnglishFrom the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it; [but] wounds, and bruises, and fresh stripes: they have not been closed, neither bound up, neither mollified with oil.
Od stopy nogi aż do wierzchu głowy niemasz na nim nic całego; rana i siność, i rany zagniłe nie są wyciśnione, ani zawiązane, ani olejkiem odmiękczone.

Synonimy (angielski) dla "stripes":

stripes
stripe
striped
English