"strident" po polsku

EN

"strident" - polskie tłumaczenie

EN

strident {przymiotnik}

volume_up
We reaffirm our most strident protests against this position.
Ponownie wyrażamy nasz najostrzejszy sprzeciw wobec takiego stanowiska.
~~~ A college classmate of mine wrote me a couple weeks ago and said she thought I was a little strident.
Koleżanka ze szkolnej ławki napisała do mnie kilka tygodni temu, uważa że byłem trochę zbyt ostry.
Ta ostra retoryka mnie martwi.
And this, again -- this universal outreach -- is getting subdued in the strident use of religion -- abuse of religion -- for nefarious gains.
I znów -- ten uniwersalny zasięg -- staje się osłabiony poprzez natarczywe wykorzystanie religii -- nadużycie religii -- dla nikczemnych zysków.

Przykłady użycia - "strident" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe reaffirm our most strident protests against this position.
Ponownie wyrażamy nasz najostrzejszy sprzeciw wobec takiego stanowiska.
English~~~ A college classmate of mine wrote me a couple weeks ago and said she thought I was a little strident.
Koleżanka ze szkolnej ławki napisała do mnie kilka tygodni temu, uważa że byłem trochę zbyt ostry.
EnglishI worry when I hear this strident rhetoric.
EnglishAnd this, again -- this universal outreach -- is getting subdued in the strident use of religion -- abuse of religion -- for nefarious gains.
I znów -- ten uniwersalny zasięg -- staje się osłabiony poprzez natarczywe wykorzystanie religii -- nadużycie religii -- dla nikczemnych zysków.
EnglishBut the fact that those dictators suppressed democracy in their country and suppressed Islamic groups in their country actually made the Islamists much more strident.
A tak naprawdę ci dyktatorzy usunęli ze swoich państw demokrację, usunęli grupy islamskie w swoich państwach, a przez to uczynili islamizm bardziej przenikliwym.

Synonimy (angielski) dla "strident":

strident