"strict liability" po polsku

EN

"strict liability" - polskie tłumaczenie

EN

strict liability {rzeczownik}

volume_up
1. Prawo
strict liability

Przykłady użycia - "strict liability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet me describe them briefly for you: Amendment 73 is a simple linguistic clarification, and Amendment 82 sets a ceiling for the strict liability set out in Article 6(3) of the proposed regulation.
Poprawka 73 to proste wyjaśnienie natury lingwistycznej, poprawka 82 wyznacza górny pułap ścisłej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6 ust.
EnglishIn addition, all the concerns relating to this mode of transport - refunds, compensation, passenger information, strict liability and complaints - have been covered in a clear manner.
Dodatkowo wszelkie obawy dotyczące tego środka transportu - kwestie zwrotów, rekompensat, informacji dla pasażerów, ścisłej odpowiedzialności i skarg - zostały ujęte w klarowny sposób.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "strict liability"

strict przymiotnik
liability rzeczownik
contractual liability rzeczownik
legal liability rzeczownik
limitation of liability rzeczownik
product liability rzeczownik
material liability rzeczownik
to bring a liability czasownik