EN

to stretch out {czasownik}

volume_up
2. "sth"
And he will stretch out his hand against the north, and destroy Assyria, and will make Nineveh a desolation, and dry like the wilderness.
Bo wyciągnę rękę moję na północy, i wytracę Assura, i podam Niniwę w spustoszenie i suszę, jako pustynię.
And their houses shall be turned unto others, their fields and their wives together; for I will stretch out my hand upon the inhabitants of the land, saith Jehovah.
I przypadną domy ich na inszych, także pola i żony ich, gdyż wyciągnę rękę moję na obywateli tej ziemi, mówi Pan.
to stretch out (też: to distend)
The reason why the moon is huge on the horizon is simply because our perceptual bubble does not stretch out 380,000 kilometers.
Ten księżyc na horyzoncie jest ogromy dlatego, że nasza percepcyjna bańka nie rozciąga się na 380.000 kilometrów.

Przykłady użycia - "to stretch out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf I grab the canvas, I can kind of do the same thing -- stretch it out.
Jeżeli złapię podłoże, mogę z nim zrobić to samo, np. rozciągnąć.
EnglishIf thou set thy heart aright, And stretch out thy hands toward him;
Jeźli ty przygotujesz serce twoje, a wyciągniesz do niego ręce twoje;
EnglishHowbeit doth not one stretch out the hand in his fall?
Wszakże na grób nie ściągnie ręki swej, a gdy ich niszczyć będzie, wołać nie będą.
English. ~~~ And if it's even more silent, they stretch their necks out.
Gdy zapada cisza, wysuwają się powoli, a im ciszej, tym dalej wystawiają głowy.
EnglishAnd Jehovah said unto Joshua, Stretch out the javelin that is in thy hand toward Ai; for I will give it into thy hand.
Tedy rzekł Pan do Jozuego: Podnieś chorągiew, którą masz w ręce swej, przeciwko Haj; bo je w ręce twoje dam.
EnglishPrinces shall come out of Egypt; Ethiopia shall haste to stretch out her hands unto God.
Poraź poczet kopijników, zgromadzenie mocnych wodzów, i ludu bujnego, hardych, chlubiących się kęsem srebra; rozprosz narody pragnące wojny.
EnglishWhy not stretch out the mining of a reserve that is running out anyway and first of all develop these new technologies?
Dlaczego nie wstrzymać wydobycia i tak kończącej się rezerwy i nie opracować najpierw tych nowych technologii?
EnglishBut what's even cooler is that if I have two fingers, I can actually grab a photo and then stretch it out like that really easily.
Ale co najlepsze - mogę użyć dwóch palców, złapać zdjęcie i rozciągając - powiększyć je - ot tak po prostu.
EnglishThe reason why the moon is huge on the horizon is simply because our perceptual bubble does not stretch out 380,000 kilometers.
Ten księżyc na horyzoncie jest ogromy dlatego, że nasza percepcyjna bańka nie rozciąga się na 380.000 kilometrów.
EnglishAnd he will stretch out his hand against the north, and destroy Assyria, and will make Nineveh a desolation, and dry like the wilderness.
Bo wyciągnę rękę moję na północy, i wytracę Assura, i podam Niniwę w spustoszenie i suszę, jako pustynię.
EnglishAnd Jehovah said unto Moses, Stretch out thy hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.
I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy.
Englishand say unto it, Thus saith the Lord Jehovah: Behold, I am against thee, O mount Seir, and I will stretch out my hand against thee, and I will make thee a desolation and an astonishment.
I mów do niej: Tak mówi panujący Pan: Otom Ja przeciwko tobie, góro Seir
EnglishAnd their houses shall be turned unto others, their fields and their wives together; for I will stretch out my hand upon the inhabitants of the land, saith Jehovah.
I przypadną domy ich na inszych, także pola i żony ich, gdyż wyciągnę rękę moję na obywateli tej ziemi, mówi Pan.
EnglishAnd Jehovah said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the earth, that is may become lice throughout all the land of Egypt.
A rzekł: Gdy będziecie babić niewiastom Hebrejskim, a ujrzycie że rodzą, byłliby syn, zabijcież go, a jeźli córka, niech żywa zostanie.
Englishtherefore thus saith the Lord Jehovah, Behold, I will stretch out my hand upon the Philistines, and I will cut off the Cherethites, and destroy the remnant of the sea coast.
Dlatego tak mówi panujący Pan: Oto Ja wyciągnę rękę moję na Filistyńczyków, i wykorzenię Cheretejczyków, i wytracę ostatek krainy pomorskiej.
EnglishHowever, the discussions that stretch out into infinity concerning, for example, the membership prospects for certain countries in this region do not instil optimism.
Jednakże przeciągające się w nieskończoność rozmowy dotyczące np. perspektywy członkowstwa dla niektórych państw tego regionu nie napawają optymizmem.
EnglishAnd I will stretch out my hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, [and] the name of the Chemarim with the priests;
Bo wyciągnę rękę moję na Judę, i na wszystkich obywateli Jeruzalemskich; wykorzenię z miejsca tego ostatki Baalowe, i popy jego z kapłanami;
EnglishAnd I will stretch out my hand upon them, and make the land desolate and waste, from the wilderness toward Diblah, throughout all their habitations: and they shall know that I am Jehovah.
Bo rękę swoję wyciągnę przeciwko nim, i uczynię tę ziemię spustoszoną i bardziej spustoszoną niż pustynię Dyblat, we wszystkich mieszkaniach ich.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to stretch out"

stretch rzeczownik
out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
out rzeczownik
Polish
to work out czasownik
to come out czasownik