EN

stressful {przymiotnik}

volume_up
na początku leczenia, mogą okazać się stresujące.
Which makes for a very -- can make for a very stressful situation.
Co powoduje - może powodować bardzo stresującą sytuację.
You will obviously understand that this is stressful, at least for Greeks, who, in any case, are part of Europe.
Na pewno rozumieją państwo, jak stresujące są takie doświadczenia, przynajmniej dla Greków, którzy przecież są Europejczykami.

Przykłady użycia - "stressful" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhich makes for a very -- can make for a very stressful situation.
Co powoduje - może powodować bardzo stresującą sytuację.
English− If you have a heart disease, the flu-like symptoms, which often occur at the start of treatment, may prove stressful to you.
Jeśli u pacjenta występuje choroba serca, objawy grypopodobne, które występują często
English− If you have a heart disease, the flu-like symptoms, which often occur at the start of treatment, may prove stressful to you.
Jeśli u pacjenta występuje choroba serca, objawy grypopodobne, które występują często na
EnglishFlu-like symptoms associated with AVONEX therapy may prove stressful to patients with underlying cardiac conditions.
Objawy grypopodobne związane z leczeniem produktem AVONEX mogą pogorszyć stan zdrowia pacjentów z chorobami serca.
Englishtreatment may prove stressful to you.
na początku leczenia, mogą okazać się stresujące.
EnglishYou will obviously understand that this is stressful, at least for Greeks, who, in any case, are part of Europe.
Na pewno rozumieją państwo, jak stresujące są takie doświadczenia, przynajmniej dla Greków, którzy przecież są Europejczykami.
EnglishStressful conditions in the workplace can have an impact on the state of mind of a woman who is pregnant or has recently given birth.
Stresujące warunki w miejscu pracy mogą mieć wpływ na stan umysłu kobiety w ciąży lub wkrótce po porodzie.
EnglishThis proposal will facilitate pet owners in that it will make travelling with pet animals a less stressful experience.
Wniosek ten ułatwi posiadaczom zwierząt domowych podróżowanie ze zwierzętami domowymi, które stanie się mniej stresującym doświadczeniem.
EnglishSymptoms of the flu-like syndrome associated with interferon beta-1a therapy may prove stressful to patients with cardiac conditions.
Objawy zespołu grypopodobnego, związane z leczeniem interferonem beta- 1a mogą okazać się obciążające dla pacjentów z chorobami serca.
EnglishThe problems of valuation of complex securitised products and market-clearing mechanisms in stressful market situations also need further analysis.
Analizy wymagają również kwestie wyceny złożonych produktów sekurytyzacyjnych oraz rynkowe mechanizmy rozliczeniowe w stresowych sytuacjach rynkowych.
EnglishOne could be forgiven for wondering how stressful it was for the citizens bombarded with information on a daily basis telling them that they should be vaccinated.
Można zapytać, jaki jest koszt stresu, jakiego doznali obywatele, którzy codziennie byli bombardowani informacjami, że należy się szczepić.
EnglishIf a woman chooses the security of working in a team or within the family instead of a lonely, stressful managerial role, we must accept this.
Jeśli kobieta zamiast pracy na samodzielnym i stresującym stanowisku kierowniczym wybiera bezpieczeństwo pracy w zespole lub na łonie rodziny, musimy to zaakceptować.
EnglishIn this time of crisis, the scale and effects of which are stressful and will unfortunately be long-lasting, I should like to highlight the importance of Europe's coordinated response.
W dobie obecnego kryzysu, którego skala i skutki są bardzo obciążające i które niestety będą długofalowe, pragnę podkreślić znaczenie skoordynowanej odpowiedzi Europy.
EnglishPatients with partial NAGS deficiency (a milder form of the disease) can have symptoms at almost any time of life following a stressful event such as an infection or a viral illness.
U pacjentów z częściowym niedoborem NAGS (łagodniejsza postać choroby) objawy mogą wystąpić w dowolnym wieku po niekorzystnym zdarzeniu, takim jak zakażenie lub choroba wirusowa.
English(BG) Madam President, ladies and gentlemen, we are living in a fast-moving, stressful time of changes and new challenges and, over the last few months, in a global economic crisis.
(BG) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Żyjemy w szybkich, stresujących czasach przemian i nowych wyzwań, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy - w świecie globalnego kryzysu gospodarczego.

Synonimy (angielski) dla "stressful":

stressful
stress
stressed