"streets" po polsku

EN

"streets" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

streets {liczba mnoga}

volume_up
streets (też: roads)
volume_up
ulice {niemęskoos.}
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof.
Ulice także miasta pełne będą chłopiąt i dziewcząt grających na ulicach jego.
4 March: thousands marched in Moscow and in the streets of St Petersburg.
4 marca: przemarsz tysięcy demonstrantów przez Moskwę i ulice Petersburga.

Przykłady użycia - "streets" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishWe had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
Niedawno mieliśmy problem w Madrycie, gdzie ludzie wyszli protestować na ulice.
EnglishIt is to listen to the clamour that is filling the streets and squares of our cities.
Polega ona na słuchaniu okrzyków, które dobiegają z ulic i placów naszych miast.
EnglishIn some countries troops are on the streets to protect what is left of the food.
W niektórych krajach na ulicach oddziały wojskowe strzegą pozostałej jeszcze żywności.
EnglishSeest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem?
Azaż sam nie widzisz, co oni broją w miastach Judzkich i po ulicach Jeruzalemskich?
EnglishAnyway, skylines are super glamorous, city streets -- not so glamorous.
Tak czy siak, panoramy są nadzwyczaj efektowne, miejskie ulice – nie tak bardzo.
EnglishHe shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.
Nie będzie się wadził, ani będzie wołał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego;
EnglishWe're pasting portraits -- so both portraits in the streets in a crowded market.
Przyklejaliśmy zdjęcia -- oba zdjęcia na ulicy przy zatłoczonym targu.
EnglishIn November, Soviet tanks appear on the streets of Budapest to putdown the protests.
W listopadzie na ulice Budapesztu wjeżdżają radzieckie czołgi mające zdławić zamieszki.
EnglishBut I'm convinced that it's because you're walking around the streets and seeing things.
Ale jestem przekonany, że to dlatego że spacerujesz ulicami i widzisz różne rzeczy.
EnglishIn hospitals, for new medical instruments; in streets for traffic control.
W szpitalach. dla nowych urządzeń medycznych; na ulicach do kontroli ruchu.
EnglishShe is already out in the streets, working with the party to try to rebuild it.
Znów jest na ulicach, pracując ze swoją partią, próbując ją odbudować.
EnglishThey are demanded on the streets of Tunis and Cairo and it is our duty to listen.
Domagają się ich ludzie na ulicach Tunisu i Kairu, a naszym obowiązkiem jest ich wysłuchać.
English4 March: thousands marched in Moscow and in the streets of St Petersburg.
4 marca: przemarsz tysięcy demonstrantów przez Moskwę i ulice Petersburga.
EnglishThe German Chancellor has already been booed on the streets of Athens and Dublin.
Niemiecka kanclerz już została wygwizdana na ulicach Aten i Dublina.
EnglishThe fishermen are on our streets in Brussels and in our Member States.
Rybacy protestują na naszych ulicach w Brukseli i w państwach członkowskich.
EnglishAnd the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof.
Ulice także miasta pełne będą chłopiąt i dziewcząt grających na ulicach jego.
EnglishI directed a movie two years ago called "Step Up 2: The Streets." Anybody?
Dwa lata temu zrobiłem film pod tytułem "Step Up To The Streets." Ktoś?
EnglishWickedness is in the midst thereof: Oppression and guile depart not from its streets.
We dnie i w nocy otaczają ich po murach jego, a złość i przewrotność jest w pośrodku jego.
EnglishNow she is in the streets, now in the broad places, And lieth in wait at every corner.
Raz na dworzu, raz na ulicach i po wszystkich kątach zasadzki czyniąca;