EN

streaming {rzeczownik}

volume_up
1. Edukacja, Brytyjski angielski

Przykłady użycia - "streaming" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn the end, it was one of the top downloads on a whole bunch of music streaming services.
W końcu była jedną z najczęściej ściąganych utworów na różnych serwisach muzycznych.
EnglishWould it mean streaming the Internet in order to identify violations?
Czy miałoby to oznaczać streaming Internetu w celu zidentyfikowania naruszeń?
EnglishWe have web streaming and I am sure the interpretation will be there.
Wystąpienia są emitowane na żywo i z całą pewnością tłumaczenie będzie dostępne w sieci.
EnglishIt was rush hour and thousands of people were streaming down the stairs.
Nagle zauważyłem, że jakiś mężczyzna osunął się na ziemię.
EnglishThe sun was always streaming in, and our children would never be crying.
Wszędzie promienie słońca, a dzieci nigdy nie płaczą.
EnglishAudio streaming requires Microsoft Expression Encoder.
* Transmisja Audio wymaga oprogramowania Microsoft Expression Encoder.
EnglishHigh-performance compression and streaming capabilities
Zaawansowane możliwości kompresji i przesyłania strumieni wideo
EnglishStreaming of only selected areas minimizes bandwidth and storage need.
Strumieniowe przesyłanie danych tylko wybranych obszarów minimalizuje przepustowość i konieczność przechowywania.
EnglishThey allow us to sublimate into the culture of interactive, downloaded, streaming, HD reality.
Pozwalają nam na włączenie się do kultury interaktywnej, pobranej, wysyłanej strumieniem, rzeczywistości w HD.
EnglishWe should have had 250,000 troops streaming into Iraq on the heels of that Leviathan sweeping towards Baghdad.
Do Iraku powinniśmy byli wysłać oddziały w liczbie 250 000 tuż za Oddziałami Lewiatana idącymi na Bagdad.
EnglishAnd I felt the tears streaming down my face.
EnglishZink Serwis specializes in video transmission to Internet websites by means of intermediate streaming servers.
Firma Zink Serwis specjalizuje się w transmisji obrazu na strony internetowe z wykorzystaniem pośredniczących serwerów streamingowych.
EnglishSo the great thing about the Mola is that when we put the tag on them -- if you look up here -- that's streaming off, that's right where we put the tag.
Wspaniałe w samogłowach jest to, że kiedy je oznakujemy - spójrzcie tutaj - to czynny nadajnik, właśnie tu je umieszczamy.
English. ~~~ It's called the streaming trials.
W Wielkiej Brytanii przeprowadzono pewne studium przypadku, w latach 60., podczas wprowadzania szkół typu "comprehensive".
Englishstreaming tape drive
EnglishThey can also save bandwidth by streaming the event-based recordings on schedule, on event, or manually to the Omnicast Archiver for permanent storage.
Mogą również oszczędzić przepustowość poprzez bazujących-na-zdarzeniu nagrania zgodne z planem, po zdarzeniu, albo ręcznie do Omnicast Archiver dla stałego zapisywania.
EnglishDespite the recent transfers, Lampedusa remains in a situation of absolute emergency and people are still streaming into the tent city of Manduria.
Niezależnie od ostatnich przyjazdów migrantów, Lampeduza i tak znajduje się w sytuacji niezwykle drastycznej, a ludzie nieustannie napływają do miasteczka namiotowego w okolicach Mandurii.
EnglishAXIS Streaming Assistant is an application that makes video and audio streams from an Axis camera accessible in streaming applications such as Skype or Microsoft Expression Encoder.
Aplikacja AXIS Streaming Assistant tworzy strumienie wideo i audio z kamery firmy Axis, które są dostępne w aplikacjach do transmisji wideo, takich jak Skype lub Microsoft Expression Encoder.

Synonimy (angielski) dla "streaming":

streaming
English
stream