"strawberry" po polsku

EN

"strawberry" - polskie tłumaczenie

EN

strawberry {rzeczownik}

volume_up
strawberry
Large-scale strawberry growers and their hired thugs attempted to intimidate the foreign workers.
Plantatorzy truskawek wraz ze swoją bandą najemnych zbirów usiłują zastraszyć pracujących u nich obcokrajowców.
You can imagine how Wimbledon would not be able to survive without strawberries!
Czy można sobie wyobrazić Wimbledon bez truskawek?
Their work sometimes requires them to pick strawberries sprayed with pesticides, without any protective equipment.
Ich praca wymaga niekiedy zbierania truskawek opryskiwanych pestycydami, bez jakiegokolwiek wyposażenia ochronnego.

Synonimy (angielski) dla "strawberry":

strawberry
strawberry jam
wild strawberry

Przykłady użycia - "strawberry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen reconstituted in water Agopton is a pink suspension with a strawberry flavour.
Po rozpuszczeniu leku Agopton w wodzie powstaje różowa zawiesina o truskawkowym smaku.
EnglishWhen reconstituted in water the granules give a pink suspension with a strawberry flavour.
Po rozpuszczeniu granulek w wodzie powstaje różowa zawiesina o truskawkowym smaku.
EnglishThe reconstituted product is a white to slightly yellowish suspension with strawberry odour.
Rozpuszczony produkt jest białą lub jasnożółtą zawiesiną o truskawkowym zapachu.
EnglishZiagen oral solution is clear to yellowish in colour with strawberry/ banana flavouring.
Ziagen, roztwór doustny ma kolor bezbarwny do jasnożółtego, smak truskawkowo- bananowy.
EnglishThe solution is clear, colourless to pale yellow in colour with strawberry/banana flavouring.
Roztwór jest przejrzysty, bezbarwny do jasnożółtego, o zapachu truskawkowo- bananowym.
EnglishMedium chain triglycerides Benzoic acid (E210) Strawberry/ mint flavour
Triglicerydy o średniej długości łańcuchach Kwas benzoesowy (E210) Aromat truskawkowo- miętowy
EnglishBayer plc Bayer Schering Pharma Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA UK
Bayer plc Bayer Schering Pharma Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA Wielka Brytania
EnglishBayer plc, Pharmaceutical Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA United Kingdom
Bayer plc, Pharmaceutical Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA Wielka Brytania
EnglishGreece Bayer plc, Pharmaceutical Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA United Kingdom
Bayer plc, Pharmaceutical Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA Wielka Brytania
EnglishLarge-scale strawberry growers and their hired thugs attempted to intimidate the foreign workers.
Plantatorzy truskawek wraz ze swoją bandą najemnych zbirów usiłują zastraszyć pracujących u nich obcokrajowców.
EnglishFollow old cousin Fred to the land of strawberry frappe.
Kuzyn Fred zaprowadzi was na lody truskawkowe.
EnglishUnited Kingdom Bayer plc, Animal Health Division, Bayer House, Strawberry Hill, Newbury, Berkshire RG14 1JA-UK Tel: +44 1635 563000
United Kingdom Bayer plc, Animal Health Division, Bayer House, Strawberry Hill, Newbury, Berkshire RG14 1JA- UK Tel: +44 1635 563000
EnglishAnd we want to measure this because, well, while you're eating a strawberry or drinking tea, why not select the one that's most potent for preventing cancer.
I chcemy mierzyć tę moc, ponieważ, cóż, jedząc truskawki czy pijąc herbatę, czemu nie wybrać tej, która jest najskuteczniejsza w zapobieganiu rakowi.
EnglishThere are two ways out: either abolish the euro and return to the captive nations of this Strawberry Soviet their own currencies, or expel the 'problem countries' from the euro.
Są dwa wyjścia: albo skasować euro i przywrócić zniewolonym krajom tego sowieckiego pola truskawkowego ich własne waluty, albo wykluczyć "problemowe kraje” ze strefy euro.
EnglishOne gram's 80,000 individuals, 80,000 individuals are good enough to control one acre, 4,000 square meters, of a strawberry plot against spider mites for the whole season of almost one year.
Jeden gram to 80 000 osobników, 80 000 osobników może chronić jeden akr, 4000 metrów kwadratowych uprawy truskawek przed przędziorkami przez cały sezon, czyli prawie rok.