"straw" po polsku

EN

"straw" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
last straw {rzecz.} [idiom]
PL

"strawić" - angielskie tłumaczenie

EN

straw {rzeczownik}

volume_up
To taka słomka do dmuchania.
Breathe out through your mouth, using a straw, into the sample tube. iii.
Wydychać przez usta do probówki przy użyciu słomki. iii.
And there was wheat straw and there was rice straw in this area.
Na tym terenie była to słoma pszenicy i słoma ryżowa.
By-products, such as straw, parings and waste in general, would be used in their production.
Do ich produkcji należy wykorzystywać produkty uboczne, takie jak słoma, ścinki i odpady.
He said, "Well, if I lived in the jungle, I would only use the long rows of straw because they're very quick and they're very cheap.
Powiedział "Gdybym żył w dżungli, używałbym tylko długich źdźbeł, bo jest to szybkie i tanie.
PL

strawić {czasownik}

volume_up
strawić (też: trawić)
volume_up
to digest {czas. przech.} (food)
W rzeczywistości nie możemy tylko wysłuchać wyniku irlandzkiego referendum, ale zastanowić się nad nim i strawić go.
Mr President, we must indeed not just listen to the Irish result but reflect and digest it.
Do jednego kotła wrzucono wszelkie możliwe aspekty i oczekuje się, że obywatele strawią taką papkę.
Everything and more has been chucked into one big melting pot and our citizens are expected to digest this gunge.
Zablokowane enzymy nie są w stanie strawić tłuszczu pochodzącego z diety, co sprawia, że około 30 % tłuszczu zjadanego w posiłku przechodzi przez jelita w postaci niestrawionej.
When these enzymes are blocked, they cannot digest some fats in the diet, and this allows about 30 % of the fat eaten in the meal to pass through the gut undigested.

Przykłady użycia - "straw" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishReconstituted solution is a clear colourless to light straw-coloured solution.
Sporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
EnglishWe also used straw bale infill for our library, which has zero embodied energy.
Użyliśmy również beli słomy do ocieplenia biblioteki, osiągając zero energochłonności.
EnglishI fear that Turkey joining will be the straw that breaks the camel's back.
Obawiam się, że przystąpienie Turcji będzie stanowić kroplę, która przepełni czarę.
EnglishIf you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Gdyby zbudował pan tam dom, panie pośle Schulz, byłby to dom na piasku.
EnglishThe resulting solution is clear and ranges in colour from colourless to light straw-coloured.
Sporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
English30-minute-value Bendable straw for collection of the breath samples into the
Próbka pobrana o czasie 00 minut - Próbka pobrana o czasie 30 minut
EnglishClear, colourless-to-straw aqueous solution with a characteristic citrus-orange odour.
Klarowny, bezbarwny lub do koloru słomkowego wodny roztwór o zapachu cytrusowopomarańczowym.
EnglishREGRANEX is a clear colourless to straw-coloured preserved gel.
REGRANEX jest bezbarwnym lub o słomkowej barwie przezroczystym, żelem konserwowanym.
EnglishBy-products, such as straw, parings and waste in general, would be used in their production.
Do ich produkcji należy wykorzystywać produkty uboczne, takie jak słoma, ścinki i odpady.
EnglishBut it takes a lot of time, and it takes a lot of straw because they're really tight."
Ale potrzeba do tego wiele czasu i wiele bardzo cienkiej słomy".
EnglishThe stopper is removed from one of the breath bags, the straw unwrapped and placed into the container.
Równomiernie wdmuchiwać powietrze do woreczka przez słomkę, do całkowitego napełnienia.
EnglishBreathe out through your mouth, using a straw, into the sample tube. iii.
Wydychać przez usta do probówki przy użyciu słomki. iii.
EnglishRemove the stopper from one of the breath bags, unwrap the straw and place the straw into the breath bag.
Równomiernie wdmuchiwać powietrze do woreczka przez słomkę, do całkowitego napełnienia.
EnglishGradually remove the straw from the tube as you breathe out. iv.
Podczas wydychania stopniowo wyjmować słomkę z probówki. iv.
EnglishNow the patient breathes gently through the straw until the inner surface of the sample tube steams up.
Równomiernie wdmuchiwać powietrze do próbówki przez słomkę, aż jej ścianki wewnętrzne zaparują.
EnglishRemove the stopper from one of the sample tubes, unwrap the straw and place the straw into the container.
Zdjąć nakrętkę z próbówki i włożyć do niej rozpakowaną słomkę.
EnglishAnd there was wheat straw and there was rice straw in this area.
Na tym terenie była to słoma pszenicy i słoma ryżowa.
EnglishThe stopper is removed from one of the sample containers, the straw unwrapped and placed into the container.
Zdjąć nakrętkę z próbówki i włożyć do niej rozpakowaną słomkę.
EnglishI lived in Ireland, built the first straw-bale houses in Ireland, and some cob buildings and all this kind of thing.
Żyłem w Irlandii, gdzie budowałem pierwsze domy z gliny i słomy i inne budynki tego rodzaju.
EnglishThis could well be the straw that breaks the camel's back.
Jeszcze jedna dyrektywa będzie dolaniem wody do ognia.

"strawberry growers" - polskie tłumaczenie

strawberry growers
Polish
  • hodowcy truskawek
  • plantatorzy truskawek
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "straw":

straw
straw hat