"stratification" po polsku

EN

"stratification" - polskie tłumaczenie

EN

stratification {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
stratification
stratification (też: layer)
2. "sociol. and geol."
stratification
'Social stratification' and archaic divisions into 'classes' also result in disproportionate differences among Europeans in terms of health.
Tak zwane rozwarstwienie społeczne i archaiczny podział na "klasy” również prowadzą do dysproporcji w stanie zdrowia Europejczyków.
Madam President, in the European Union we are currently facing growing social stratification.
w imieniu grupy UEN. - Pani przewodnicząca! Obecnie w Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją pogłębiającego się rozwarstwienia społeczeństwa.
It should be remembered that the transformations which have taken place in the countries which recently joined the EU have produced major stratification of income in their societies.
Należy pamiętać, że przemiany ustrojowe w krajach, które niedawno przystąpiły do Unii doprowadziły do silnego rozwarstwienia dochodowego ich społeczeństw.

Przykłady użycia - "stratification" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere was no baseline stratification for H. pylori status, reflecting clinical practice at the time.
Nie stosowano wyjściowej stratyfikacji według statusu H. pylori, co odzwierciedlało ówczesną praktykę kliniczną.
EnglishMadam President, in the European Union we are currently facing growing social stratification.
w imieniu grupy UEN. - Pani przewodnicząca! Obecnie w Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją pogłębiającego się rozwarstwienia społeczeństwa.
English'Social stratification' and archaic divisions into 'classes' also result in disproportionate differences among Europeans in terms of health.
Tak zwane rozwarstwienie społeczne i archaiczny podział na "klasy” również prowadzą do dysproporcji w stanie zdrowia Europejczyków.
EnglishCorrected for multiple comparisons and adjusted for stratification factors (stage of disease and region of treatment), based on evaluable patient population.
Właściwe przy wielokrotnych porównaniach i dostosowane do czynników stratyfikacyjnych w obrębie ocenianej grupy pacjentów (stadium choroby oraz obszar leczenia).
EnglishIt should be remembered that the transformations which have taken place in the countries which recently joined the EU have produced major stratification of income in their societies.
Należy pamiętać, że przemiany ustrojowe w krajach, które niedawno przystąpiły do Unii doprowadziły do silnego rozwarstwienia dochodowego ich społeczeństw.
EnglishI think it is important to avoid any kind of stratification in our Union; that stratification will go against the very principles of solidarity that are at the core of our common project.
Moim zdaniem koniecznie trzeba unikać wszelkiego rodzaju stratyfikacji w naszej Unii, jest to bowiem wbrew zasadom solidarności, które są podstawą naszego wspólnego projektu.

Synonimy (angielski) dla "stratification":

stratification