EN

strands {liczba mnoga}

volume_up
strands (też: wisps)
volume_up
farfocle {niemęskoos.} [pot.] (nitki)

Przykłady użycia - "strands" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt's these two strands that run in opposite directions for reasons I can't go into right now.
Te dwie nitki biegną w przeciwnych kierunkach z powodów, których teraz nie poruszę.
EnglishSo, you can ask, how many DNA strands are required to build a square of a given size?
Można zapytać, ilu łańcuchów DNA potrzeba na kwadrat danego rozmiaru?
EnglishIf we unwind the double helix and unzip the two strands, you see these things that look like teeth.
Rozkręcając helisę i rozczepiając dwie nitki, otrzymalibyśmy coś podobnego do zębów.
EnglishWhat this does, in fact, is pull together all the various strands.
W rzeczywistości oznacza to pociąganie razem za wszystkie sznurki.
EnglishWe're all strands in it. ~~~ And whatever we do to the web, we do to ourselves." ~~~ Now that's compassion.
I cokolwiek robimy w życiu innym, robimy to samemu sobie." I to jest miłosierdzie.
EnglishI like to think of it as a mesh of civilizations, in which the strands of different cultures are intertwined.
Moim zdaniem to sieć cywilizacji, w której przeplatają się włókna różnych kultur.
EnglishWe want to look at individual strands and not think about the double helix.
Tutaj koncentrujemy się na łańcuchu, nie na helisie.
EnglishYou can just change a couple of the DNA strands in this binary representation and you'll get 96 rather than 32.
Po zmianie dwóch łańcuchów DNA w odwzorowaniu dwójkowym otrzymujemy 96, zamiast 32.
EnglishOne of the strands of thinking I was involved in was that sameness is so incredibly overrated.
Jednym z zagadnień, którymi się zajmowałem, było to, że identyczność jest zdecydowanie przereklamowana.
EnglishBleomycin inserts itself within the strands of DNA, the genetic material of cells, making the strands break.
Lek wbudowuje się w łańcuch DNA - genetyczny materiał komórek - co powoduje przerwanie nici DNA.
EnglishDNA polymerase epsilon lacks the ability to eliminate gemcitabine and to repair the growing DNA strands.
Polimeraza epsilon DNA nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawy wydłużającej się nici DNA.
EnglishAnd so the net effect of all 250 of these strands is to fold the long strand into the shape that you're looking for.
W efekcie 250 takich spinaczy umożliwia ułożenie jednej długiej nici DNA w pożądany kształt.
EnglishThe EU Counter-Terrorism Strategy covers four strands of work: prevention, protection, pursuit and response.
Strategia antyterrorystyczna UE zawiera cztery wątki prac: prewencja, ochrona, ściganie i odpowiedź.
EnglishAnd so we can exponentially reduce the number of DNA strands we use, if we use counting, if we use a little bit of computation.
Liczba potrzebnych łańcuchów spada wykładniczo, jeśli wprowadzimy obliczenia.
EnglishWe need a much clearer and more active policy which must include some of the following strands:
Potrzebujemy zdecydowanie czytelniejszej i aktywniejszej polityki, która powinna uwzględniać niektóre z poniższych elementów:
EnglishAnd we chop those strands into what are called pellets.
EnglishThe flag had to be made out of little strands of gold.
EnglishWe push that material to extruders where we melt it, push it through small die holes, make spaghetti-like plastic strands.
Po roztopieniu wyciskamy plastik przez malutkie otwory, przez co wygląda trochę jak makaron spaghetti.
EnglishIt's double-stranded, it's a double helix, has the As, Ts, Cs and Gs that pair to hold the strands together.
Są dwa łańcuchy, podwójna helisa, łączące łańcuchy pary zasad A, T, C i G. Ostrzegam, że czasami będę przedstawiał to tak.
EnglishAnd you have two strands of DNA in each chromosome.

Synonimy (angielski) dla "stranded":

stranded
strand