EN

straightforward {przymiotnik}

volume_up
straightforward (też: chaste, common, easy, erect, homely, homey, homy, humble, plain, rough-and-ready)
When the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
Kiedy projekt się pojawił, był zadziwiająco prosty i uczciwy.
This has been a splendidly straightforward process of cooperation.
Był to niezwykle owocny i bardzo prosty proces.
The process has not been exactly straightforward.
Cały proces nie był wcale taki prosty.

Przykłady użycia - "straightforward" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWith regard to policy, improving the lot of the poorest is not as straightforward.
Co do polityki, to poprawa losu najbiedniejszych nie jest aż tak prosta.
EnglishIt was quite straightforward for our fellow citizens while the Berlin Wall was there.
To było całkiem oczywiste dla naszych współobywateli, kiedy stał jeszcze mur berliński.
EnglishCongratulations to the rapporteur, who asked straightforward questions and received no answers.
Gratulacje dla sprawozdawcy, który zadał jasne pytania i nie otrzymał odpowiedzi.
EnglishOf course, progress is not always straightforward with positive developments.
Oczywiście postęp nie zawsze idzie w parze z pozytywnymi zmianami.
EnglishHere I feel that it is particularly important for us to develop more straightforward criteria.
W tym zakresie szczególne znaczenie ma to, abyśmy opracowali czytelniejsze kryteria.
EnglishThe problem is quite straightforward: people are fleeing from North Africa.
Problem jest całkiem oczywisty: ludzie uciekają z Afryki Północnej.
EnglishIt is a straightforward, pragmatic amendment to meet a specific need.
To prosta, pragmatyczna poprawka związana z wyraźnie określoną potrzebą.
EnglishAnd the answer is really straightforward: They are lost forever.
Większość chwil życia, i wliczam tu psychologiczne "teraz", trwa podobno 3 sekundy.
EnglishNaturally, the procedures must be simplified, straightforward and flexible.
Naturalnie procedury powinny być uproszczone, jasne i elastyczne.
EnglishTo give a straightforward answer to your question: yes, we are making progress.
Udzielając jasnej odpowiedzi na pytanie: tak, robimy postępy.
EnglishCO2 is warming the planet, and the equation on CO2 is actually a very straightforward one.
Dwutlenek węgla ogrzewa planetę i opisuje to bardzo prosta zależność.
EnglishThe headset's straightforward design benefits end users as well.
Prosta konstrukcja tego zestawu słuchawkowego oznacza korzyści także dla użytkowników.
EnglishIt is important that the EU and Russia have a straightforward, workable and honest relationship.
Bezpośrednie, realne i szczere stosunki na linii UE-Rosja są bardzo ważne.
EnglishThe CMO for wine was never simple, to be quite straightforward.
Mówiąc wprost, wspólna organizacja rynku wina nigdy nie byłą rzeczą prostą.
EnglishWith regard to the economic crisis, the debate has not been straightforward, ladies and gentlemen.
Jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy, w debacie brakowało otwartości, panie i panowie.
EnglishI have heard plenty of things to which a straightforward answer can be given.
Usłyszałam wiele pytań, na które można dać prostą odpowiedź.
EnglishThen it would be quite straightforward for us as budget rapporteurs to do statistical analysis.
Wówczas w miarę łatwo byłoby nam, sprawozdawcom budżetowym, dokonać analizy statystycznej.
EnglishThank you for your straightforward reply to the remarks which were made.
Dziękuję panu za bezpośrednią odpowiedź na uwagi, które padły.
EnglishWhen the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
Kiedy projekt się pojawił, był zadziwiająco prosty i uczciwy.
EnglishConnection between life and radioactive nuclei is straightforward.
Związek między życiem a jądrami radioaktywnymi jest oczywisty.

Synonimy (angielski) dla "straightforward":

straightforward
straightforwardly
straightforwardness