EN

to straighten out {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to straighten out
to straighten out
The European Parliament adopted several amendments to the Commission proposal, but in our opinion these are insufficient to straighten out something that was born crooked.
Parlament Europejski przyjął kilka poprawek do wniosku Komisji, ale naszym zdaniem to nie wystarczy, aby wyprostować coś, co zostało stworzone krzywe.
to straighten out (też: to straighten)
to straighten out (też: to straighten)

Przykłady użycia - "to straighten out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHey, Man, I'm glad we could, you know, straighten this out.
EnglishThe European Parliament adopted several amendments to the Commission proposal, but in our opinion these are insufficient to straighten out something that was born crooked.
Parlament Europejski przyjął kilka poprawek do wniosku Komisji, ale naszym zdaniem to nie wystarczy, aby wyprostować coś, co zostało stworzone krzywe.
EnglishIt seems to me that 10 years to straighten out a conflict is too long and it is the Commission's responsibility to find a solution quickly, for the good of all concerned.
Wydaje mi się, że 10 lat, żeby rozstrzygnąć spór, to zbyt długo, a Komisja obowiązana jest szybko znaleźć rozwiązanie dla dobra wszystkich zainteresowanych stron.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to straighten out"

out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
out rzeczownik
Polish
to work out czasownik
to come out czasownik