EN

to straighten {czasownik}

volume_up
1. ogólne
It is very important for this cooperation to be straightened up.
Ważne jest, aby poprawić tę współpracę.
to straighten (też: to straighten up, to true up)
The European Parliament adopted several amendments to the Commission proposal, but in our opinion these are insufficient to straighten out something that was born crooked.
Parlament Europejski przyjął kilka poprawek do wniosku Komisji, ale naszym zdaniem to nie wystarczy, aby wyprostować coś, co zostało stworzone krzywe.
The European Parliament has just adopted several amendments to the Commission proposal, but in our opinion these are insufficient to straighten something which was born crooked.
Parlament Europejski przyjął właśnie szereg poprawek do wniosku Komisji, jednak w naszej opinii są one niewystarczające, aby wyprostować ideę, która narodziła się jako skrzywiona.
to straighten
to straighten (też: to smooth)
to straighten (też: to straighten up)
to straighten (też: to straighten out)
to straighten (też: to straighten out)

Przykłady użycia - "to straighten" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is what happens when Jesse thinks open and close his hand, or bend or straighten your elbow.
Tak dzieje się, gdy Jesse myśli o otwarciu i zamknięciu dłoni lub zgięciu czy rozprostowaniu ręki w łokciu.
EnglishHey, Man, I'm glad we could, you know, straighten this out.
EnglishThe European Parliament adopted several amendments to the Commission proposal, but in our opinion these are insufficient to straighten out something that was born crooked.
Parlament Europejski przyjął kilka poprawek do wniosku Komisji, ale naszym zdaniem to nie wystarczy, aby wyprostować coś, co zostało stworzone krzywe.
EnglishIt seems to me that 10 years to straighten out a conflict is too long and it is the Commission's responsibility to find a solution quickly, for the good of all concerned.
Wydaje mi się, że 10 lat, żeby rozstrzygnąć spór, to zbyt długo, a Komisja obowiązana jest szybko znaleźć rozwiązanie dla dobra wszystkich zainteresowanych stron.
EnglishThe European Parliament has just adopted several amendments to the Commission proposal, but in our opinion these are insufficient to straighten something which was born crooked.
Parlament Europejski przyjął właśnie szereg poprawek do wniosku Komisji, jednak w naszej opinii są one niewystarczające, aby wyprostować ideę, która narodziła się jako skrzywiona.