"straight up" po polsku

EN

"straight up" - polskie tłumaczenie

EN

straight up {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "straight up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is the southern end of an area of peatland that stretches straight up from England into Scotland.
Jest to południowy kraniec torfowiska, które rozpościera się na obszarze od Anglii po Szkocję.
EnglishAnd what's important is it just goes straight up through the top of the curve, and has no real limits to it.
Co jest ważne to, to, że krzywa idzie prosto na sam szczyt wykresu i nie ma żadnych limitów.
EnglishRemove the white end cap by pulling straight up.
Usunąć białą końcówkę poprzez odciągnięcie jej do góry.
EnglishJim took what could have been a straight-up medical science story and gave it a human dimension that touched our readers deeply.
Jim wziął to, co mogłbyś prostą medyczną, naukową historią i nadał temu ludzki wymiar, który dotyka mocno naszych czytelinków.
EnglishIt's a straight-up snatch.
EnglishAnd if they try to fight us in the traditional, straight-up manner we're going to kick their ass, which is why people don't try to do that any more.
I jeśli spróbują się nam przeciwstawić w tradycyjny sposób, to skopiemy im tyłki. ~~~ Dlatego też nikt już tego nie próbuje.
EnglishNow it's all done on my iPhone, and it all goes straight up to my server, and my server does all the backend work and categorizes things and puts everything together.
Wszystkie zostały zrobione moim iPhonem i idą prosto do serwera, a ten wykonuje całą pracę, kategoryzuje i zestawia fakty.
EnglishIf bubbles are in the syringe, hold the vial and syringe with needle straight up and tap the side of the syringe until the bubbles float to the top.
Jeżeli w strzykawce są bąbelki, należy przytrzymać fiolkę oraz strzykawkę z igłą pionowo i postukać w bok strzykawki aż bąbelki popłyną ku górze.
EnglishInstead of blowing tanks and coming up slowly without thinking about it, it’s a little bit of back pressure, and that sub just comes straight back up out of the water.
Zamiast pompować zbiorniki i wynurzać się powoli i bez zastanowienia, pojawia się tam niewielkie przeciwciśnienie i pojazd po prostu wynurza się z wody.
EnglishThe distortion of competition, foreclosure, a preference for a state's own national companies - all these things will lead not to the end of the crisis, but straight up a blind alley.
Zakłócenia konkurencji, utrudnianie dostępu, preferencje dla przedsiębiorstw krajowych danego kraju - wszystkie te rzeczy doprowadzą nie do końca kryzysu, lecz prosto do ślepego zaułka.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "straight up"

up przymiotnik
up przyimek
up przysłówek
Polish
straight przymiotnik
to put up czasownik