"straight off" po polsku

EN

"straight off" - polskie tłumaczenie

EN

straight off {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "straight off" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRemove the needle cover by firmly pulling it straight off the syringe (see Diagram 2).
Usunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).
EnglishWith your other hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.
Drugą ręką ściągnąć szarą nasadkę („ 1 ”) prostym ruchem i wyrzucić nasadkę.
EnglishAnd he saw everything in terms of -- he could read the binary code straight off the machine.
I postrzegał wszystko w kategoriach... Potrafił czytać kod binarny prosto z maszyny.
EnglishIf any of the product comes into contact with the skin then it should be washed off straight away.
Jeżeli jakakolwiek ilość preparatu wejdzie w kontakt ze skórą należy zmyć ją bieżącą wodą.
EnglishPull shield straight off needle to avoid damaging needle point.
Należy podać lek, postępując zgodnie z instrukcją podawania.
EnglishPull shield straight off needle to avoid damaging needle point.
Igłę z nasadką należy zbliżyć do miejsca podania.
Englishtho hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.
EnglishRemove the cap by gently squeezing the sides of the cap with your thumb and forefinger and pull it straight off – see picture a.
Zdjąć nasadkę delikatnie naciskając boki nasadki kciukiem i palcem wskazującym – patrz rysunek a.
EnglishTo avoid bending the needle, gently pull the cover from the needle straight off without twisting as shown.
Żeby uniknąć wygięcia igły, należy delikatnie pociągnąć za osłonkę igły w osi strzykawki; nie obracać strzykawką, tak jak pokazano na rysunku.
EnglishPull the needle cover straight off.
Englished Do pull the grey cap straight off

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "straight off"

off przyimek
Polish
off przymiotnik
off przysłówek
off rzeczownik
Polish
straight przymiotnik
to go off czasownik
to rip off czasownik
Polish