"straight away" po polsku

EN

"straight away" - polskie tłumaczenie

EN

straight away {przysłówek}

volume_up
We do not always have to point the finger straight away at Alan Greenspan.
Nie zawsze musimy od razu oskarżać Alana Greenspana.
We are calling on you not to wait for months, but to come to grips with this issue straight away.
Wzywamy Państwa, by nie czekać miesiącami, lecz załatwić tę sprawę od razu.
If you had asked straight away, perhaps we would have voted differently.
Jeśli od razu zabrałby pan głos, być może głosowalibyśmy inaczej.
straight away (też: on demand)
straight away (też: on demand)

Przykłady użycia - "straight away" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must be proud of this statement, and must ensure that it is introduced straight away.
Musimy być dumni z tej deklaracji i musimy zapewnić jej natychmiastowe wdrożenie.
EnglishLet us dismiss straight away the idea that all accidents are, by nature, unforeseeable.
Od razu porzućmy myślenie, że wszystkie wypadki są ze swej natury nieprzewidywalne.
EnglishWhen we think of something better, I will be there straight away to give it my support.
Jeżeli wymyślimy coś lepszego, znajdzie to tutaj moje bezpośrednie poparcie.
EnglishTell your doctor straight away if you get bloody diarrhoea before, during or after your
Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli krwawa biegunka wystąpi przed
EnglishTell your doctor straight away if you become pregnant during treatment with Vidaza.
Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi o zajściu w ciążę w trakcie leczenia lekiem Vidaza.
EnglishIf we do not do something straight away, there will be five hundred million by 2050.
Jeżeli natychmiast nie podejmiemy jakichś działań, w roku 2050 będzie ich pięćset milionów.
EnglishIt was not like reengineering that we do in medicine, we just took it straight away, as is.
To nie było jak rekonstrukcja w medycynie, my po prostu przejęliśmy krykiet.
EnglishIf you think that you have missed a dose, tell your doctor straight away.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjent uważa, że pominięto podanie dawki.
EnglishIf you develop these symptoms, speak to your doctor straight away.
Jeśli występowały takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
EnglishTherefore, those who have been granted speaking time can now begin straight away.
Dlatego też posłowie, którzy uzyskali czas na wypowiedź, mogą w tym momencie od razu rozpocząć.
EnglishThe game being played in Malta is actually not very clear, and I will explain myself straight away.
Maltańska gra nie jest doprawdy zbyt czytelna, ale postaram się ją rozszyfrować.
EnglishTell your doctor or nurse straight away if you experience any of the following symptoms:
Należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę o wystąpieniu następujących objawów:
EnglishWe are calling on you not to wait for months, but to come to grips with this issue straight away.
Wzywamy Państwa, by nie czekać miesiącami, lecz załatwić tę sprawę od razu.
EnglishIf you had asked straight away, perhaps we would have voted differently.
Jeśli od razu zabrałby pan głos, być może głosowalibyśmy inaczej.
EnglishIf any of the product comes into contact with the skin then it should be washed off straight away.
Jeżeli jakakolwiek ilość preparatu wejdzie w kontakt ze skórą należy zmyć ją bieżącą wodą.
EnglishWe expanded its scope, only to restrict it again straight away.
Rozszerzyliśmy jego zakres jedynie po to, aby zaraz potem go ukrócić.
EnglishThis is the first item of voting time, which starts straight away.
To jest pierwszy punkt porządku dziennego poddawany głosowaniu, do którego przystępujemy od razu.
EnglishI wish to add straight away that this is no miracle cure.
Pragnę przy okazji dodać, że dyrektywa nie jest żadnym cudownym lekiem.
EnglishWe do not always have to point the finger straight away at Alan Greenspan.
Nie zawsze musimy od razu oskarżać Alana Greenspana.
EnglishAnd what you can see straight away is you start to have a different relationship to the numbers.
Od razu widać, że pojawił się inny związek pomiędzy liczbami.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "straight away"

away przymiotnik
away przysłówek
away wykrzyknik
Polish
straight przymiotnik
to take away czasownik
to peter away czasownik
to put away czasownik
Polish