EN

straight ahead {przysłówek}

volume_up
straight ahead
This disease affects the central part of the retina (called the macula) at the back of the eye and causes loss of ‘ straight-ahead’ vision.
Choroba ta dotyczy centralnej części siatkówki (określanej jako plamka żółta) na dnie oka i powoduje utratę widzenia „ na wprost ”.

Przykłady użycia - "straight ahead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis disease affects the central part of the retina (called the macula) at the back of the eye and causes loss of ‘ straight-ahead’ vision.
Choroba ta dotyczy centralnej części siatkówki (określanej jako plamka żółta) na dnie oka i powoduje utratę widzenia „ na wprost ”.
Englishto look straight ahead
Englishto go straight ahead
English(Laughter) I think it comes from millions of years of standing behind that -- sitting behind the bush, looking straight ahead, trying to hit that buffalo on the head with a rock.
(śmiech) Myślę, że to się bierze z milionów lat stania, czy siedzenia za krzakiem patrzenia prosto przed siebie i prób upolowania mamuta.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "straight ahead"

ahead przysłówek
straight przymiotnik
to go ahead czasownik