"storing up" po polsku

EN

"storing up" - polskie tłumaczenie

EN

storing up {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "storing up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOtherwise, we are storing up problems for the future.
EnglishAnd again, that brings us back to the importance of that spring in storing up and releasing so much energy in this system.
I znowu wracamy do sprężyny, która odgrywa istotną rolę w gromadzeniu i uwalnianiu tak dużej energii w tym systemie.
EnglishAnd what we see is that, as we speak here today, people are storing up food, and people are out on the streets again in Nairobi and in other parts of Kenya.
I widzimy też, że gdy my tu debatujemy, ludzie gromadzą zapasy żywności i znowu wychodzą na ulice w Nairobi i w innych częściach Kenii.