EN

stories {liczba mnoga}

volume_up
stories
volume_up
historie {niemęskoos.}
The stories that we want to know, and the stories that do exist about positive tales.
Historie, które chcemy poznać, pozytywne historie.
You have the stories of the individuals in the orchestra and in the audience.
historie pojedynczych ludzi, z orkiestry i z publiczności.
We see the bad stories on CNN and Fox and all that, but we don't see the good stories.
Wszyscy widzieliśmy przerażające historie na CNN, Fox itp., ale rzadko widujemy te dobre.
stories
I exist because there are stories, and if there are no stories, we don't exist.
Istnieję, ponieważ istnieją opowieści, a jeśli opowieści nie istnieją, to my nie istniejemy.
And I heard stories that shattered all the other stories.
I usłyszałam opowieści, które zdruzgotały wszystkie inne opowieści.
We tell our stories, and a person without a story does not exist.
Opowiadamy nasze opowieści, bo osoba bez opowieści nie istnieje.

Przykłady użycia - "stories" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo I'm going to talk today about collecting stories in some unconventional ways.
Będę dzisiaj mówił o kolekcjonowaniu historii niekonwencjonalnymi sposobami.
EnglishSo given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
Spośród przedstawionych historii, najbardziej zainteresują nas te negatywne.
EnglishThese people had families, they had names, they had stories, ambitions and hopes.
Ci ludzie mieli rodziny, mieli nazwiska, mieli swoją przeszłość, ambicje i nadzieje.
EnglishAs you can see, "We Feel Fine" collects very, very small-scale personal stories.
" Jak widzicie, "We Feel Fine" zbiera bardzo, bardzo małe fragmenty ludzkich historii.
EnglishGamers love to be attached to awe-inspiring missions to human planetary-scale stories.
Gracze uwielbiają być częścią budzących grozę misji, wydarzeń na skalę planetarną.
EnglishWhat is wonderful is, at many times, the stories will contradict with each other.
To, co jest wspaniałe, to fakt, że w wielu momentach te opowieści będą ze sobą sprzeczne.
EnglishThat's what's so special about stories, they're not a widget, they aren't exact.
Co wspaniałe w opowiadaniach, to że nie są maszynowe, nie są dokładne.
EnglishThese are the faces of the children that I have tested with stories just like Justin.
Oto dzieci, które przebadałam, Oto dzieci, które przebadałam, a które były jak Justin.
EnglishIn these stories, robots often think that they're human, and they sort of come to life.
W tych opowiadaniach roboty często myślą, że są ludźmi. ~~~ I jakby ożywają.
EnglishStories cannot demolish frontiers, but they can punch holes in our mental walls.
Opowiadania nie mogą zburzyć granic, ale mogą przebić otwory w naszych mentalnych ścianach.
EnglishYou have several stories that you like to tell over and over and over.
Masz parę takich historyjek, które lubisz opowiadać w kółko, i w kółko, i w kółko.
EnglishAnd today I would like to share with you some images, some stories of these trips.
Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewnymi obrazami, pewnymi historiami z tych wypraw.
EnglishThey sing for love, they dance for love, they compose poems and stories about love.
Ludzie śpiewają i tańczą z miłości, piszą wiersze i historie o miłości.
EnglishThey had a leader board, where, if you recommended the best stories, you would get points.
Mieli listę liderów, gdzie za polecanie najlepszych artykułów dostawało się punkty.
EnglishI exist because there are stories, and if there are no stories, we don't exist.
Istnieję, ponieważ istnieją opowieści, a jeśli opowieści nie istnieją, to my nie istniejemy.
EnglishAnd there's stories you tell late at night to a friend, maybe once in your life.
Inne powierza się późną nocą przyjacielowi, może tylko raz w życiu.
EnglishAnd then there are stories that we whisper into a Stygian darkness.
I wreszcie, są takie opowieści, które szeptem wysyła się w piekielną ciemność...
EnglishMost African stories these days, they talk about famine, HIV and AIDS, poverty or war.
Większość opowieści z Afryki mówi obecnie o głodzie, HIV i AIDS, ubóstwie albo wojnach.
EnglishWe are missing stories of women who are literally keeping life going in the midst of wars.
Tracimy historie kobiet, które dosłonie podtrzymywały życie w środku trwania wojen.
EnglishTunisia, Egypt and Libya were the top news stories at the start of 2011.
Na początku 2011 roku Tunezja, Egipt i Libia zajmowały czołówki wiadomości.