"store" po polsku

EN

"store" - polskie tłumaczenie

volume_up
store {rzecz.}
PL

EN store
volume_up
{rzeczownik}

store (też: boutique, cupboard, shop)
And now he runs a cattle fodder store and a grain store near Agra.
Teraz prowadzi sklep z paszą dla bydła i nasionami niedaleko Agry.
The store owned one of those machines that can print on plates of sugar.
Sklep posiadał maszynę do rysowania cukrem.
She opened a computer store then studied to be a beautician and opened another business.
Otworzyła sklep z komputerami, potem studiowała, by zostać kosmetyczką i otworzyła inny biznes.

Przykłady użycia - "store" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGN Store Nord has been creating innovative communication solutions since 1869.
Korporacja GN Store Nord tworzy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne od 1869 roku.
EnglishBefore the first use store your Liprolog Mix25 in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix25 w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Liprolog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Liprolog Basal in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Basal w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Liprolog Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Liprolog KwikPen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog KwikPen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Humalog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Humalog Mix25 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix25 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Humalog Mix50 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix50 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Humalog BASAL Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog BASAL Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishStore in the original blister in order to protect from moisture and light.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
EnglishAlways put the pen cap back on the pen, then store the pen until your next injection.
Zakładać zawsze nasadkę na wstrzykiwacz przechowywany do czasu następnej iniekcji.
EnglishBefore the first use store your Liprolog Mix25 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix25 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Liprolog Mix50 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix50 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Liprolog Basal Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Basal Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishStore in the original package in order to protect from light and moisture.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
EnglishBefore the first use store your Humalog Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.
Nie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika ani elementu chłodzącego.
EnglishStore the syringe in the original package in order to protect from light.
Przechowywać strzykawkę w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
EnglishStore in the original package (blister) in order to protect from moisture.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią,