"stopgap" po polsku

EN

"stopgap" - polskie tłumaczenie

EN

stopgap {rzeczownik}

volume_up
2. "person"
stopgap

Przykłady użycia - "stopgap" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo we started out thinking this was a stopgap measure.
Więc zaczęliśmy myśleć, że był to środek tymczasowy.
EnglishIt is merely a stop-gap measure that should give us more time to get the individual eurozone and our collective houses in order.
To jedynie środek tymczasowy, który powinien dać nam więcej czasu na uporządkowanie strefy euro i naszych krajów.
EnglishWe would stress, however, that the compensation system proposed in this report is merely a stopgap that does nothing to change the fundamental problem.
Chcielibyśmy jednak podkreślić, że system odszkodowań proponowany w tym sprawozdaniu jest jedynie prowizorką, która w niczym nie zmienia zasadniczego problemu.
EnglishAccordingly, we can only take this residual risk into account to a limited extent and should understand that nuclear energy can only be a stop-gap technology.
Z tego względu możemy jedynie w ograniczonym zakresie uwzględnić to marginalne ryzyko i powinniśmy zrozumieć, że energia jądrowa może być wyłącznie tymczasową technologią.
EnglishAt the time, the new Eastern European Member States, for example, faced major problems at their borders and therefore pressed for the introduction of a 'stop-gap programme'.
W okresie tym z podstawowymi problemami borykały się na swoich granicach np. nowe państwa członkowskie Europy Wschodniej i dlatego nalegały na wprowadzenie programu przejściowego.

Synonimy (angielski) dla "stopgap":

stopgap