"to stop to think" po polsku

EN

"to stop to think" - polskie tłumaczenie

EN

to stop to think {czasownik}

volume_up
to stop to think (też: to think a bit, to use one's loaf)
Stop and think, and withdraw this amendment for Europe's sake.
Zatrzymajcie się, pomyślcie i wycofajcie tę poprawkę w imię Europy.
As a magician, I try to create images that make people stop and think.
Jako magik staram się tworzyć obrazy, przy których ludzie zatrzymają się i pomyślą.
Let's just stop and think about the economic benefits of something like that.
Pomyślmy o korzyściach jakie się z tym wiążą.

Przykłady użycia - "to stop to think" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAs a magician, I try to create images that make people stop and think.
Jako magik staram się tworzyć obrazy, przy których ludzie zatrzymają się i pomyślą.
EnglishI think that the crisis, from this point of view, forces public opinion to stop and think.
Sądzę, że z tej perspektywy kryzys zmusza opinię publiczną do zatrzymania i refleksji.
EnglishYet the prevailing austerity does not give Greek society time to stop and think.
Ale ciągłe trudności gospodarcze nie dają greckiemu społeczeństwu chwili na oddech i zastanowienie się.
EnglishStop and think, and withdraw this amendment for Europe's sake.
Zatrzymajcie się, pomyślcie i wycofajcie tę poprawkę w imię Europy.
EnglishLet's just stop and think about the economic benefits of something like that.
Pomyślmy o korzyściach jakie się z tym wiążą.
English(IT) Madam President, ladies and gentlemen, after the tragedy of Fukushima, we all need to stop and think.
(IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Po tragedii w Fukushimie wszyscy musimy przystanąć i zastanowić się.
EnglishThe cataclysm in Haiti has, however, made me stop and think about a country which, actually, collapsed a long time ago.
Kataklizm haitański skłonił mnie jednak do refleksji i zastanowienia się nad tym już dawno upadłym państwem.
EnglishNow, I know that many of you don't stop to think about diversity in agricultural systems and, let's face it, that's logical.
Wiem, że niewielu z was przystanie, by pomyśleć o różnorodności w rolnictwie i spójrzmy prawdzie w oczy, to logiczne.
EnglishStop and think about that for a moment.
EnglishSo stop and think for a minute.
EnglishShe was always saying things that made me stop and think, like, "Time may be a great healer, but it ain't no beauty specialist."
Zawsze mówiła rzeczy, które dawały mi do myślenia, na przykład: "Czas może i jest świetnym lekarzem, ale na urodzie to się on nie zna."
EnglishEverything about flying in those years, which was -- you have to stop and think for a moment -- was probably the most advanced technological thing going on at the time.
Całe pojęcie awiacji było w tamtych czasach... muszę chwilkę pomyśleć... najprawdopodobniej najbardziej rozwijającą się dziedziną technologii.
EnglishThe issue of unequal pay should force us to stop and think, since there are also pay differences in companies which are managed and owned by women.
Kwestia nierówności wynagrodzenia jest zastanawiająca. Niepokoi fakt, że te różnice mają również miejsce w firmach, którymi zarządzają i których właścicielami są kobiety.
EnglishMr President, surely in modern politics one of the most difficult things for a politician to say - other than 'I was wrong' - is 'let us stop and think again'.
Panie przewodniczący, z pewnością w nowoczesnej polityce jedną z najtrudniejszych rzeczy dla polityka, jest powiedzieć - oprócz "myliłem się” - "wstrzymajmy się i pomyślmy jeszcze raz”.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to stop to think"

to spójnik
to przyimek
Polish
stop rzeczownik