"to stop over" po polsku

EN

"to stop over" - polskie tłumaczenie

EN

to stop over {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "to stop over" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWho's going to stop and pull over and say -- oh, look, a cow.
Kto z was w takiej sytuacji zatrzyma się, wysiądzie z auta i powie - oh, popatrzcie, krowa?
EnglishThis will avoid dividing the internal market over plant protection products and stop splitting the market over agricultural products.
W ten sposób uniknie się podziału rynku wewnętrznego środków ochrony roślin i zaprzestanie dzielenia rynku produktów rolnych.
EnglishMr President, could I suggest that we stop beating ourselves up over climate change and blaming each sector as if one is more guilty than the other?
Panie przewodniczący! Mogłabym zasugerować, abyśmy przestali bić się między sobą o zmiany klimatyczne i obwiniać każdy sektor, jak gdyby jeden był bardziej winny od drugiego?
EnglishAnd to stop it crashing over the last two to three decades, we've expanded the money supply, expanded credit and debt, so that people can keep buying stuff.
A żeby powstrzymać krach, na przestrzeni ostatnich dwóch czy trzech dekad, powiększaliśmy zasoby finansowe, zwiększaliśmy kredyty i zadłużenie, tak żeby ludzie mogli nadal kupować.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to stop over"

over przyimek
over przysłówek
Polish
stop rzeczownik
to blow over czasownik
to mull over czasownik
to flip over czasownik
to hand over czasownik
to tip over czasownik
to walk over czasownik
Polish