"stop-gap" po polsku

EN

"stop-gap" - polskie tłumaczenie

EN

stop-gap {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "stop-gap" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is merely a stop-gap measure that should give us more time to get the individual eurozone and our collective houses in order.
To jedynie środek tymczasowy, który powinien dać nam więcej czasu na uporządkowanie strefy euro i naszych krajów.
EnglishAccordingly, we can only take this residual risk into account to a limited extent and should understand that nuclear energy can only be a stop-gap technology.
Z tego względu możemy jedynie w ograniczonym zakresie uwzględnić to marginalne ryzyko i powinniśmy zrozumieć, że energia jądrowa może być wyłącznie tymczasową technologią.
EnglishAt the time, the new Eastern European Member States, for example, faced major problems at their borders and therefore pressed for the introduction of a 'stop-gap programme'.
W okresie tym z podstawowymi problemami borykały się na swoich granicach np. nowe państwa członkowskie Europy Wschodniej i dlatego nalegały na wprowadzenie programu przejściowego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "stop-gap"

gap rzeczownik
stop rzeczownik
stop light rzeczownik
generation gap rzeczownik
yawning gap rzeczownik
to bridge the gap czasownik
Polish
age gap rzeczownik
to fill out a gap czasownik