EN

stonewalling {rzeczownik}

volume_up
1. Polityka
stonewalling

Przykłady użycia - "stonewalling" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFinally, the Council is still stonewalling on proposals such as the review of the Dublin Regulation.
I wreszcie, Rada nadal stara się blokować wnioski takie jak ten dotyczący rewizji rozporządzenia dublińskiego.
EnglishThe Kosovo issue, too, must be viewed separately in formal terms, but I find this nationalist stonewalling very unhelpful.
Kwestię Kosowa należy także formalnie rozpatrywać osobno, ale uważam, że te utrudnienia ze strony nacjonalistów nie pomagają.