EN

stoned {przymiotnik}

volume_up
1. slang
volume_up
zjarany {przym. m.} [slg.]
stoned (też: baked)
volume_up
ujarany {przym. m.} [slg.]
stoned (też: baked)
volume_up
upalony {przym. m.} [slg.]
2. potoczny
stoned (też: wasted, wicked up)
volume_up
nawalony {przym. m.} [pot.]
volume_up
naćpany {przym. m.} [pot.]

Przykłady użycia - "stoned" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey also killed a boy who tried to stop Duhulow from being stoned.
Zabili oni również chłopca, który próbował zapobiec ukamienowaniu Aishy Duhulow.
EnglishAnd the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
Ale winiarze pojmawszy sługi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego ukamionowali.
English(PL) Mr President, we are today debating the murder of a girl who was stoned to death in Somalia.
Panie przewodniczący! Debatujemy dzisiaj o morderstwie dziewczynki ukamienowanej w Somalii.
EnglishThen they carried him forth out of the city, and stoned him to death with stones.
I wywiedli go za miasto, i ukamionowali go, i umarł.
EnglishThen they sent to Jezebel, saying, Naboth is stoned, and is dead.
I posłali do Jezabeli, mówiąc: Ukamionowan jest Nabot, i umarł.
EnglishA thirteen-year-old girl, Aisha Ibrahim Duhulow, was stoned to death.
Ukamienowano 13-letnią dziewczynkę, Aishę Ibrahim Duhulow.
EnglishIn Kismayo, she was stoned to death by fifty men in the presence of around a thousand witnesses.
W Kismaju śmierć przez ukamienowanie zadało jej pięćdziesięciu mężczyzn w obecności około tysiąca świadków.
EnglishAt least 346 of the country's citizens, including minors, were either hanged or stoned to death in 2008.
Co najmniej 346 obywateli tego kraju, w tym niepełnoletnich, zostało w 2008 r. powieszonych lub ukamienowanych.
English(Text: stoned founders) (Laughter) And some of them, like paleontological shvisle, they contain Snoop Dogg.
(Tekst: upaleni Założyciele) (Śmiech) Niektóre z nich, np. paleontological shvisle, zawierają slang Snoop Dogga.
EnglishAs we neared, angry crowds attacked our trucks and stoned them, by hundreds of people all over the place.
Kiedy się zbliżaliśmy, rozwścieczony tłum zaatakował nasz wóz obrzucając go kamieniami i to przez tysiące ludzi dookoła.
EnglishAnd all the congregation brought him without the camp, and stoned him to death with stones; as Jehovah commanded Moses.
I wywiedli go wszystko zgromadzenie za obóz, i ciskali nań kamieniem, aż umarł, jako rozkazał Pan Mojżeszowi.
EnglishAnd they conspired against him, and stoned him with stones at the commandment of the king in the court of the house of Jehovah.
Tedy się sprzysięgli przeciwko niemu, i ukamionowali go za rozkazaniem królewskim w sieni domu Pańskiego.
EnglishThen went the captain with the officers, and brought them, [but] without violence; for they feared the people, lest they should be stoned.
Tedy poszedł hetman z sługami i przywiódł je bez gwałtu; (bo się ludu bali, aby nie byli ukamionowani.
EnglishThree weeks ago a 13 year old girl, Aisha Ibrahim Duhulow, was stoned there after having been raped by three men.
Trzy tygodnie temu 13-letnia dziewczynka, Aisha Ibrahim Duhulow, została ukamienowana po tym, jak zgwałciło ją trzech mężczyzn.
Englishand they cast him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul.
A wypchnąwszy go z miasta, kamionowali; a świadkowie złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, którego zwano Saul.
EnglishThrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day have I been in the deep;
Trzykrociem był bity rózgami; razem był kamionowany; trzykroć się ze mną okręt rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej;
EnglishAs colleagues have already mentioned, 50 men stoned her to death, with a crowd of a thousand bystanders watching the horror unfold.
Jak wspomnieli już moi koledzy, 50 mężczyzn ją ukamienowało, a tłum tysiąca biernych widzów obserwował tę potworność.
EnglishIt is incredible in an age of modern civilisation that young girls and boys are executed, stoned to death or hanged from industrial cranes.
W epoce nowoczesnej cywilizacji nie do uwierzenia jest, że wykonuje się egzekucje na dziewczynkach i chłopcach, kamieniuje się ich lub wiesza na dźwigach budowlanych.

Synonimy (angielski) dla "stoned":

stoned
English
stone